Bolag offentliggjorde inte insiderinfo – behöver betala sanktionsavgift

Ett bolag som utvecklar fingeravtrycksläsare offentliggjorde i pressmeddelanden att de ingått en överenskommelse med en stor mobiltelefontillverkare. Bolaget dröjde dock med att avslöja vem tillverkaren var. Kammarrätten ansåg att detta utgjort kurspåverkande information som inte offentliggjorts och tilldelade dem därför en sanktionsavgift på 150 000 kronor.

Det populära företaget Fingerprint Cards hade ingått en överenskommelse med en stor mobiltelefontillverkare om att deras fingeravtrycksläsare skulle vara en del utav en ny flaggskeppsmodell från tillverkaren.

Fingerprint offentliggjorde samarbetet stegvis genom fyra olika pressmeddelanden mellan december 2013 och september 2014. Mobiltillverkarens namn offentliggjordes däremot inte förrän i det sista meddelandet. Innan dess hade bolaget endast offentliggjort att tillverkaren var en av världens fem största.

Enligt lag är börsnoterade bolag skyldiga att offentliggöra så kallad insiderinformation så snart som det är möjligt. De är även skyldiga att föra en särskild förteckning över vilka som, på grund av anställning eller uppdrag, har tillgång till sådan information.

Finansinspektionen ansåg att namnet på tillverkaren utgjort insiderinformation och att bolaget inte haft en sådan förteckning som krävs, och Finansinspektionen tilldelade bolaget därför en sanktionsavgift.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som instämde i Finansinspektionens bedömning. Även förvaltningsrättens beslut överklagades och det blev till slut upp till Kammarrättens ledamöter att ta ställning till om namnet på tillverkaren utgjort insiderinformation och om Fingerprint därför också varit skyldig att föra loggbok över vilka som vetat om information.

Utgjorde tillverkarens namn kurspåverkande information?

För att något ska anses var insiderinformation, eller kurspåverkande information som det också kallas, måste vissa krav vara uppfyllda. För det första måste det vara information av ”specifik natur”. Med detta menas att det rör sig om omständigheter eller händelser som har inträffat eller rimligtvis kommer att inträffa. Dessutom måste informationen vara av sådan karaktär att det är möjligt att dra slutsatser om dess potentiella effekter på aktiekursen.

För att avgöra om kriterierna är uppfyllda eller inte brukar man bland annat göra en bedömning utifrån om informationen skulle ha påverkat en förnuftig investerares investeringsbeslut.

Fingerprint menade att namnet på tillverkaren inte utgjorde kurspåverkande information. De ansåg att en förnuftig investerare borde kunnat dra slutsatsen att det rörde sig om en utav tre likvärdiga tillverkare baserat på den information som hade offentliggjorts. Eftersom att tillverkarna var likvärdiga hade investerarens beslut heller inte påverkats av huruvida denne visste namnet på tillverkaren.

Kammarrättens ledamöter ansåg däremot att tillverkarens namn hade utgjort kurspåverkande information. Till stöd för den slutsatsen hade man tagit vittnesuppgifter från investerare. Det visade sig då att det inte alls hade varit självklart för alla att det skulle ha rört sig om en av tre tillverkare och att dessa skulle ha varit likvärdiga.

Det går alltså att konstatera att bedömningen av vad som är kurspåverkande information och inte inte alltid är helt enkel.

I och med att informationen i det här fallet ansågs vara kurspåverkande var bolaget också skyldigt att föra anteckningar över vilka som hade kunskap om namnet på tillverkaren. Detta hade bolaget inte gjort. Kammarrätten beslutade därför att Fingerprint skulle betala en avgift på 150 000 kr.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Börsnoterade bolag är enligt huvudregel skyldiga att offentliggöra kurspåverkande information så snart som det är möjligt. Innan offentliggörandet måste bolaget föra en särskild förteckning över vilka som haft tillgång till informationen innan den offentliggjorts, d.v.s. varit så kallade “insiders”.
  • För att något ska anses vara kurspåverkande information, eller insiderinformation, ska vissa krav vara uppfyllda. Bland annat måste det röra sig om något som faktiskt skett eller något som sannolikt kommer att inträffa. Informationen måste också ha avgörande betydelse för hur en förnuftig investerare väljer att investera i bolaget.

 

Foto: Björn Larsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*