26 februari, 2014

Frias från rattfylleri trots 1,81 i promille

En 39-årig man från Umeå körde bil med 1,81 promille alkohol i blodet. Mannen frias nu i hovrätten, då han kan ha kört i sömnen och därmed saknat uppsåt.  

En 39-årig man från Umeå åtalades för grovt rattfylleri sedan han kört bil med 1,81 promille alkohol i blodet och krockat med både ett trafikljus och en husvägg.

Gränsen för rattfylleri är enligt svensk rätt 0,2 promille och gränsen för grov rattfylla är 1,0 promille. Rattfylleri är också ett brott som straffrättsligt enbart kan begås uppsåtligen (med flit) och inte genom oaktsamhet.

Mannen förnekade emellertid brott och hävdade att han hade drabbats av en så kallad black out. Mannen menade att han under många år lidit av sömnsvårigheter och att han dagen innan hade tagit en sömntablett men aldrig kunnat somna. Dagen därpå hade han varit på en firmafest och druckit några öl. Av själva bilkörningen hade mannen, enligt honom själv, inga minnen av alls.

Tingsrätten ansåg att det låg närmare till hands att anta att det var den höga alkoholkoncentrationen i 39-åringens blod som var orsaken till minnesförlusten än att han kvällen innan hade tagit en sömntablett. Mannen dömdes därför till två månaders fängelse.

Hovrätten konstaterar nu att det av uppgifter från en samtalsterapeut framgår att läkemedlet, Stilnoct, som mannen tagit kan orsaka sömngång – särskilt i kombination med alkohol. En överläkare som hörts i målet har även berättat att svår sömnbrist i sig kan orsaka sömngång.

Med anledning av bland annat detta anser hovrätten att det inte kan anses uteslutet att mannen kört bilen i sömnen. Uppsåt är därmed inte styrkt och åtalet ogillas.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Åklagaren kan komma att överklaga domen till Högsta domstolen. Oavsett om detta sker eller inte innebär domen inte att sömnproblem alltid är grund för ansvarsfrihet i rattfyllerimål.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se