Båda kan ha sovit under samlaget

Enligt kvinnan sov hon när 26-åringen påbörjade samlaget med henne. Även 26-åringen hävdar att han sov och att han inte minns någonting. Tingsrätten dömde honom till två års fängelse för våldtäkt men hovrätten friar honom nu efter en omfattande utredning om så kallad sexsomni.

Den 26-årige mannen åtalades vid Östersunds tingsrätt för att ha våldtagit kvinnan i hennes bostad i Jämtland våren 2014.

Mannen och kvinnan hade under en tid haft kontakt med varandra via olika chattforum på internet men inte träffats tidigare. Den aktuella kvällen hade de dock kommit överens om att träffas i kvinnans bostad. De såg på en film tillsammans och enades om att 26-åringen skulle sova över eftersom kvinnan bodde nära mannens arbetsplats dit han skulle dagen därpå.

Tingsrätten skrev att parterna gick och la sig i samma säng vid 23-tiden. De hade var sitt täcke. Enligt vad båda har uppgett hade de ingen fysisk kontakt med varandra och det förekom inga sexuella anspelningar.

Kvinnan berättar i förhör att hon under natten vaknade av att 26-åringen hade samlag med henne. Att parterna de facto hade haft samlag bevisades också av bland annat sperma i kvinnans underliv.

26-åringen hävdade, å sin sida, från första polisförhöret att han saknar minnesbilder från natten fram till det att han blev väckt av polisen på morgonen och att han hade sovit under samlaget.

En professor som är specialiserad på sömnstörningar förhördes under rättegången. Han har i tingsrätten berättat att det rent teoretiskt är möjligt att genomföra sexuella handlingar i sömnen och även om det är sällsynt finns det inom forskningen uppgifter om att det förekommer. Vid en bedömning om en viss sexuell handling har skett i sömnen ser man mycket på om personen visat ett sömngångarbeteende tidigare.

Tingsrätten anförde vidare att det under förundersökningen framkom att en tidigare flickvän till den tilltalade berättat om ett tillfälle då mannen påbörjat ett samlag med henne i samband med att de sov och enligt henne gjorde han det i sömnen. Även den tilltalade har berättat om detta vid huvudförhandlingen. Enligt sömnforskaren är det dock svårt att dra några direkta slutsatser av ett enda tillfälle.

När det gällde det nu aktuella fallet pekade tingsrätten på att kvinnan efter samlaget hade gått ut på balkongen och att 26-åringen hade kommit efter.

Vad som enligt tingsrätten talar mot att det skulle vara fråga om ett sömngångarbeteende från den tilltalades sida är att målsäganden berättat om hur han kom ut efter henne på balkongen och att de hade vad som närmast kan liknas vid en dialog exempelvis om varför hon befann sig där och om hon inte skulle komma tillbaka. Enligt sömnforskaren kan den som agerar i sömnen visserligen svara ja eller nej på frågor och följa anvisningar men knappast föra något resonemang. Den tilltalade minns inte något av detta samtal eller att han skulle ha varit ute på balkongen.

Påståendet om att 26-åringen verkligen skulle ha sovit under samlaget saknade enligt tingsrätten rimligt stöd i utredningen och var inte tillräckligt konkret för att kunna beaktas. Tingsrätten slog därför fast att 26-åringen hade utnyttjat den utsatta situation som kvinnan befunnit sig i när hon sov och att åtalet för våldtäkt därför var styrkt.

26-åringen dömdes till två års fängelse och 120 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Hovrätten för Nedre Norrland – som är enig – river nu upp den fällande domen och friar mannen helt.

Hovrätten skriver att det avgörande för bedömningen är om den tilltalade har agerat medvetet. Är så fallet har mannen utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation så ska mannen i så fall dömas för våldtäkt. Om däremot även den tilltalade vid tillfället befunnit sig i ett sömntillstånd har han inte varit medveten om sitt handlande och ska då gå fri från ansvar på grund av bristande uppsåt.

I hovrätten har ytterligare en sömnforskare hörts och bedömt att 26-åringen mycket väl kan ha genomfört samlaget i sömnen.

Den nya sömnforskaren har förklarat att sexsomni, som hör till ett förhållandevis nytt forskningsområde, vanligen kännetecknas av att den sexuella aktiviteten, som kan innefatta penetrerande samlag, börjar under djup sömn och sedan kan fortsätta i efterföljande sömncykler och pågå under en inte oansenlig tidsrymd. Aktiviteten kan triggas igång av förväntningar som följt med in i sömnen. Hon har vidare berättat att det är möjligt att ha perioder av uppemot tre minuters vakenhet utan att därefter ha något minne av vakenhetsperioden.

Hovrätten pekar på att 26-åringens besök på balkongen mycket väl kan ha rymts inom en sådan period av “kvardröjande omedvetenhet” som sömnforskaren hänvisat till.

Även ärftlighet utgör enligt sömnforskaren en riskfaktor. Släktingar till 26-åringen – bland annat hans mor – vittnade om att det förekommer sömngångarbeteenden och andra sömnstörningar i familjen och att 26-åringen har drabbats av detta tidigare.

Enligt hovrätten kan det i och för sig förefalla märkligt att 26-åringen har kunna genomföra ett fullbordat samlag i sömnen men två forskare har ansett att det är tänkbart. Invändningen kan därför inte anses vara så orimlig att den kan lämnas utan avseende, anser hovrätten. Den har heller inte motbevisats av åklagaren.

26-åringen kan därför inte anses ha begått gärningen med uppsåt och han frias därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen är unik och kan förväntas generera stor påverkan på den pågående rättsdebatten om sexualbrottslagstiftningen. Det återstår att se om domen överklagas vidare till Högsta domstolen.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*