Avrapportering stjäl en fjärdedel av polisens arbetstid

Det tar i genomsnitt en timme och sex minuter från det att en patrull kommit in för att avrapportera ett ärende till dess att de är redo att åka ut igen. Det visar en studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.

– De mest tidskrävande uppgifterna var sådana som direkt rörde avrapporteringen, nämligen att skriva förhör och att upprätta en anmälan, säger Anna-Lena Beutgen, utredare på Brå.

En fjärdedel av ett arbetspass gick åt till själva avrapporteringen.

Studien visar på en rad problem som förlängde tidsåtgången.

Vissa av problemen var tekniska. Polisernas olika system är inte samordnade och begripliga, teknik hänger sig, skrivare är inte inkopplade. Det finns även specifika problem med polisens ärendehanteringssystem RAR.

Andra saker som förlänger tiden är brist på rutiner för arbetsfördelning när fler i patrullen deltar i avrapportering, brist på arbetsro och den tid det tar att handleda polisaspiranter.

I rapporten ger Brå flera förslag på hur avrapportering skulle kunna gå snabbare.

– Om man kan reducera tidsåtgången för avrapportering med tio minuter per polis i Ingripandeverksamheten motsvarar det enligt en grov uppskattning årsarbetstiden för 100 poliser. Det är viktigt att komma ihåg att en effektivare avrapporteringsprocess inte bara skulle spara resurser utan även kan förbättra polisernas arbetsmiljö, säger Anna-Lena Beutgen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • De flesta av oss lever i tron att polisens arbetstid går åt till att just fungera som poliser. Utöver tekniska lösningar på problemen kan lösningen vara ett alternativ till att utbilda och anställa fler poliser.

 

Niklas_200

Niklas Kristoffersson/Jaqueline Balcer Bednarska

info@alltomjuridik.se

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*