Avhoppare anses till viss del ha röjt och utnyttjat företagshemligheter

Arbetsdomstolen avslår i stora delar en talan om att avhoppare som hade startat ett nytt företag skulle ha röjt och utnyttjat företagshemligheter från den tidigare arbetsgivaren. En avhoppare och det nya företaget döms dock för att ha avslöjat och använt två kunddatabaser.

Arbetsdomstolen, AD, har nu avgjort ett överklagat mål om brott mot lagen om företagshemligheter.

Ett företag som sysslar med kemikaliehantering hade byggt upp ett kemikaliehanteringssystem och ett antal databaser. Tre före detta anställda hade startat ett nytt företag och där utvecklat ett eget system och egna databaser. Kemikaliehanteringsföretaget menade att systemet och databaserna hade utvecklats baserat på företagshemligheter som avhopparna hade fått del av under sin tidigare anställning.

Tingsrätten fann i sin dom att informationen om systemet och databaserna förvisso hade hållits hemliga av kemikaliehanteringsföretaget och därmed utgjorde företagshemligheter. Likheten mellan systemen ansågs dock inte vara så påfallande att avhopparna måste antas ha använt sig av företagshemligheter i utvecklingen av sitt system. Trots vissa graverande omständigheter fann tingsrätten inte heller att det hade visats att databasinformation hade använts i det nya företaget. Sammantaget ansågs inget brott mot lagen om företagshemligheter ha begåtts.

AD gör nu motsatt bedömning av om informationen avhopparna använt sig av vid utvecklingen av det nya systemet är att anse som företagshemligheter. Enligt domstolen har information om systemets struktur och funktionalitet varit tillgänglig i sådan omfattning för kemikaliehanteringsföretagets kunder att den inte kan anses ha hållits hemlig. Att utveckla ett system baserat på sådan information kan därför inte anses innebära ett angrepp på någon företagshemlighet. Inte heller anser AD att det har visats att avhopparna skulle ha använt någon specifik hemlig information som inte varit tillgänglig för kunder. På sin höjd har de använt sådant “personligt yrkeskunnande” som är baserat på arbetserfarenhet men inte skyddas såsom företagshemligheter.

En av avhopparna anses dock skyldig till att ha röjt information ur två kunddatabaser. Den ena databasen hade personen skickat via e-post bara några veckor innan han slutade på kemikaliehanteringsföretaget, och databasen användes sedan i det nya företaget. Enligt AD är det bevisat att avhopparen och det nya företaget röjt och utnyttjat information som de måste ha insett var företagshemligheter. Avhopparen anses också ha röjt den andra kunddatabasen, men denna har inte visats blivit använd i det nya företaget. Angående de övriga databaserna anser AD att det inte har visats att någon information röjts eller utnyttjats.

En av avhopparna samt företaget blir alltså skyldiga att ersätta den skada som har uppkommit genom att två kunddatabaser som utgjorde företagshemligheter har röjts och en utnyttjats. I övriga delar frias avhopparna och deras företag.

__________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: marcinjozwiak / Pixabay

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*