Arbetsgivaren frias efter gruvolycka

Gällivare tingsrätt friar Metso Minerals från ansvar för en arbetsplatsolycka som skedde i Aitikgruvan i januari 2010. Enligt rätten har företaget inte brustit i sitt arbetsmiljöarbete.

Den 19 januari 2010 inträffade inträffade en olycka i Aitikgruvan i Gällivare kommun. Underhållsarbete pågick i en kvarn på uppdrag av Boliden med Metso Minerals AB som entreprenör. En av personerna som arbetade inne i kvarnen blev träffad av en 300 kilo tung maskindel i samband med att kvarnen roterades i läge.

Maskindelen hade av misstag inte blivit fastbultad av ett annat arbetslag och ramlade ner när delen hamnade i kvarnens högsta läge. Mannen som träffades fick livshotande skador i form av flera brott på halskotpelare med omfattande förlamning och känselbortfall som följd.

Åklagaren väckte talan om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppskada och begärde att Metso Minerals skulle åläggas företagsbot.

Enligt åklagaren hade personal med skyddsansvar vid Metso Minerals av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat bolaget enligt arbetsmiljölagen till förebyggande av olycksfall. Detta bestreds av företaget.

Företaget hade tydliga föreskrifter om att arbete inte fick förekomma i samband med att kvarnen roterades i läge, så kallad baxning, vilket arbetarna också kände till, skriver tingsrätten. Arbetslaget som utförde arbetet när olyckan inträffade har trots detta arbetat inne i kvarnen under baxning.

Ingen av personalen i arbetslaget hade ett delegerat ansvar för arbetsmiljön. Eftersom åklagaren inte påstått att personal med sådant ansvar känt till eller beordrat att arbete skulle utföras i strid med säkerhetföreskrifterna kan bolaget inte hållas ansvarigt för att olyckan inträffade, anser rätten.

Metso Minerals frias därför från ansvar för olyckan.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Arbetsgivare har i regel ansvar för alla tänkbara skador som kan uppkomma hos de anställda i samband med deras tjänsteutövning. Men om en arbetsplats olycka vållas av en anställd som tydligt frångått arbetsgivarens instruktioner lastas inte arbetsgivaren för detta, eftersom det anses att arbetsgivare gjort allt som stått i dess makt för att förebygga olyckor.

 

Foto: Krister Larsson / TT

Nils.

Nils Ivars/Ebba Wigerström

nils.ivars@alltomjuridik.se

 

 

 

 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*