Allvarligt sjuk kvinna döms för grovt skattebrott – orkade inte deklarera

Bakgrund

En kvinna sålde en fastighet år 2014, men lämnade inte in någon deklaration det året. Hon beskattades därför inte för kapitalvinsten.

Detta ledde till att kvinnan åtalades i Umeå tingsrätt, där åklagaren yrkade att hon skulle dömas för grovt skattebrott.

Kvinnan har berättat att hon visste om att hon skulle deklarera fastighetsförsäljningen, men att hon på grund av att hon drabbats av en allvarlig hjärt- och lungsjukdom inte orkade sköta sin ekonomi.

Tingsrätten dömde kvinnan för grovt skattebrott

Tingsrätten framhöll att det faktum att kvinnan inte deklarerat inneburit “en konkret fara för skatteundandragande uppgående till i vart fall 830 000 kr”. Domstolen konstaterade också att kvinnan hade deklarerat året innan, trots att hon lidit av sjukdomen redan då. Eftersom kvinnan inte heller hade försökt rätta till felet ansåg tingsrätten att hon haft uppsåt till brottet. Hon dömdes därför för grovt skattebrott till fängelse i fyra månader. Dessutom ska hon betala ett skattetillägg med 40 procent av 2 790 000 kronor.

Kvinnan överklagade senare domen och ville att hovrätten skulle lindra påföljden.

Hovrätten ändrar påföljden

Hovrätten för Övre Norrland anser att det inte finns anledning att tro att kvinnan kommer att begå brott igen. Dessutom understryker hovrätten att kvinnan på grund av sin sjukdom inte skulle klara av en vistelse på anstalt eller att utföra samhällstjänst. Hovrätten ändrar därför straffet till villkorlig dom i kombination med böter.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: B 660-18

Foto: TT

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*