Akademiska Hus AB omfattas av LOU

Fastighetsbolaget Akademiska Hus AB, som är Sveriges största hyresvärd vid högskolor och lärosäten, måste betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling gjord av ett dotterbolag. Det slår Förvaltningsrätten i Umeå nu fast.

– Detta är ett principiellt mycket viktigt mål, och det är därför glädjande att domstolen har gått helt på Konkurrensverkets linje i samtliga frågor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Konkurrensverket har drivit flera rättsprocesser mot Akademiska Hus rörande bolagets skyldighet att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Akademiska Hus är helägt av svenska staten och har, i strid med Konkurrensverkets bedömning, ansett att bolaget inte är skyldigt att genomföra sina upphandlingar enligt LOU.

Förvaltningsrättens bedömning är att Akademiska Hus AB, trots den konkurrenssituation som råder på marknaden, är ett offentligt styrt organ. Därför anser rätten att dotterbolaget Akademiska Hus i Norr AB gjorde fel när bolaget inte upphandlade en byggentreprenad värd cirka 39 miljoner kronor vid ombyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) år 2011.

Förvaltningsrätten slår fast att det statliga bolaget och dotterbolaget är skyldiga att tillämpa LOU och dömer nu Akademiska Hus AB att betala tre miljoner i upphandlingsskadeavgift/böter.

– Reglerna kring offentlig upphandling är till för att garantera att det är den bästa affären som görs. Därför är det viktigt att annonsera och konkurrensutsätta den här typen av kontrakt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Domen är den första i ett mål om upphandlingsskadeavgift där det prövats om Akademiska Hus är skyldigt att följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp. Det statliga Akademiska Hus har under 15 års tid motsatt sig att rätta sig efter Konkurrensverkets och den tidigare tillsynsmyndighetens bedömningar att bolaget omfattas av lagen om offentlig upphandling.

– Domen visar att det är viktigt att Konkurrensverket har effektiva sanktionsmöjligheter när ett statligt ägt bolag inte vill följa lagen om offentlig upphandling, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson i en kommentar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Offentlig upphandling är ett ämne som just nu genomgår flera förändringar, bland annat kring vilka belopp som innebär en skyldighet att följa LOU. Domen visar på att även dotterbolag till statliga bolag måste följa reglerna om offentlig upphandling.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*