Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

88-åring gav bort bostadsrätt i centrala Stockholm – gåvan ansågs ogiltig

En 88-årig kvinna överlät genom ett gåvobrev sin bostadsrätt i centrala Stockholm till en av sina döttrar. Kvinnan bodde vid gåvotillfället hos dottern efter att ha varit inlagd på sjukhus för minnesförlust, kognitiv svikt och sviterna efter en stroke. Kort efter att överlåtelseavtalet hade upprättats flyttade hon till ett äldreboende.

Kvinnan hävdade i efterhand att gåvan inte var giltig, bland annat eftersom hon saknat rättshandlingsvilja och att dottern utnyttjat hennes sjukdomsbild för att förmå henne att ge bort lägenheten. Dottern uppgav att kvinnan ville ge henne lägenheten inklusive bohag som tack för att hon fick bo hos henne samt på grund av att relationen med de övriga barnen beskrevs som konfliktfylld.

Konsekvensen av gåvobrevet var att den dyra bostadsrätten uteslöts från egendomen som enligt testamentet skulle delas lika mellan kvinnans barn. Stockholms tingsrätt ogillade kvinnans yrkande om att gåvan var ogiltig.

Kort efter att tingsrättsdomen meddelats avled kvinnan, och efter att kvinnans dödsbo inträtt i rättegången konstaterade Svea hovrätt att utredningen inte gav stöd för att kvinnan befunnit sig i en beroendeställning gentemot dottern. Inte heller hade dottern utnyttjat hennes trångmål och oförstånd för att förmå henne att ge bort lägenheten.

Däremot påpekade hovrätten att det stod klart att kvinnan vid gåvotillfället inte insåg innebörden av gåvan. Dottern måste enligt rätten ha varit medveten om att gåvan inte utgjorde ett medvetet ställningstagande från kvinnans sida. Hovrätten ansåg därför att det stred mot tro och heder att åberopa gåvobrevet. Gåvan skulle därmed gå åter, vilket gav dödsboet bättre rätt till bostadsrätten.

Dottern överklagade till Högsta domstolen, som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Inom avtalsrätten gäller som huvudregel att avtal skall hållas, men det finns ett antal viktiga undantag då avtalet istället blir ogiltigt. Ett exempel är när ena avtalsparten utnyttjar sin motparts trängda situation på ett otillbörligt sätt (ocker). Ett annat är att man inte kan kräva sin motpart att prestera enligt avtalet, om det skulle strida mot god tro och heder.
  • Exakt vad som strider mot god tro och heder anges inte i lagtexten, utan det är domstolen som får avgöra frågan i det enskilda fallet. Bestämmelsen ställer inte lika höga krav som andra ogiltighetsregler och kallas i litteraturen för generalklausul. Det innebär att regeln är väldigt bred och kan täcka in diverse olika situationer.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

 

elin webb

Elin Nygren

elin.nygren@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*