4 augusti, 2016

Kapitalbolag vinner mot entreprenörbolag

Entreprenörerna hävdar att de fortsatte sitt arbete med att bygga en liftanläggning eftersom de fortlöpande fick garantier om betalning vid de möten som hölls med beställaren. Totalt handlar det om 5,1 miljoner kronor. Både tingsrätten och hovrätten anser dock att det handlar om generella uttalanden som inte är bindande som avtal. HD har nu beslutat att inte pröva fallet.

Ett företag som bedrev en skidanläggning i Dalarna ingick 2012 avtal med fyra entreprenörer om att bygga en lift på skidanläggningen.

Avtalet ingicks kort efter att ett kreditbolag gått in med kapital och i slutet av 2012 hade kapitalbolaget 49 procent av aktierna i företaget.

Företaget försattes dock 2013 i konkurs.

2014 stämde entreprenörföretagen kreditbolaget och begärde ersättning på sammanlagt 5,1 miljoner för utförda arbeten. Enligt entreprenörerna fanns det ett muntligt avtal om betalningsgaranti som skulle ha ingåtts ”stegvis” vid ett antal byggmöten under början av 2013.

Entreprenörenarna menade att byggandet hade fortsatt efter slutet av 2012 enbart tack vare detta.

Kreditbolaget nekar dock till att något avtal hade ingåtts och hävdar att man endast ingår avtal om finansiering genom skriftliga emissionsavtal. Kreditbolaget menade att någon annan avtalsbundenhet skulle strida mot tvingande lag. De menade att det som hade skett endast var diskussioner om finansiering, och att det alltså inte hade uppkommit något avtal.

Östersunds tingsrätt ansåg att det med all tydlighet framgick att svaranden endast kan skjuta till medel genom skriftliga emissionsavtal. Tingsrätten konstaterade att de nödvändiga moment som förutsätts för ett sådant avtal inte har varit uppfyllda och att något bindande avtal därför inte kunde föreligga.
Sedan entreprenörerna överklagat domen till Hovrätten för Nedre Norrland fastställde hovrätten tingsrättens dom. Hovrätten ansåg att de uttalanden som hade gjorts var ”generellt hållna” och inte tillräckliga för att binda bolaget.

Talan ogillades därför även i hovrätten.

Högsta domstolen beslutar nu, efter överklagande av entreprenörerna, att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Avtal uppkommer genom att parterna har en gemensam partsvilja. Detta innebär att parterna vill genomföra samma sak med avtalet.
  • Muntliga avtal är bindande, men det är svårt att bevisa att det föreligger ett sådant. I fall som det ovan när det gäller att bevisa att ett avtal faktiskt har uppkommit blir det alltså svårt att visa exakt vad man har kommit överens om. Det är därför en god idé att alltid se till att ha skriftliga avtal.

 

Foto: TT
ES_130x87

Ellen Sjöberg/Axel Waltré

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se