Kurs kategori: Offentlig rätt

Offentlighetsprincipen

Att ta del av allmänna handlingar är en rättighet i Sverige som gynnar samhället i stort genom att kontrollera makten, motverka korruption och fungerar som ett demokratiskt ansvarsutkrävande. Men vad [...]
Read more

Dialog i offentlig upphandling

Att som leverantör ta kontakt med upphandlande myndighet kan vara svårt och det komplicerade regelverket med stränga principer kan förvirra. Våra föreläsare och experter på offentlig upphandling uppmuntrar till dialog [...]
Read more

Sekretess i allmänna handlingar

Har du nekats ta del av allmänna handlingar med hänvisning till sekretess? Om du vill överklaga ett nekande beslut underlättar det att förstå aktuella sekretessbestämmelser och regelverket i offentlighets- och [...]
Read more

Mediernas regelverk och verksamhet

I den här samhällsaktuella kursen får du lära dig om medias verksamhet och om de regelverk som styr media, medias rapportering och granskande arbete. Vad får egentligen media rapportera om [...]
Read more

Förtal och massmedia

Att göra en bedömning i valet mellan att publicera en uppgift eller inte kan vara svårt. I kursen får du lära dig om förtalsbestämmelsen och hur den ska tillämpas i [...]
Read more

Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder

Kursen är uppdelad i två delar, den första handlar om kravspecifikation, uteslutningsgrunder och ska-krav – hur ett upphandlingsdokument ska formuleras och läsas. Den andra delen handlar om utvärderingskriterier och metoder [...]
Read more

Förfrågningsunderlag i upphandling

För att hitta den bästa leverantören för just er och undvika att exkludera lämpliga leverantörer i onödan krävs först och främst ett bra förfrågningsunderlag. I den här kursen ges konkreta [...]
Read more

Prisdumpning vid offentlig upphandling

Ett återkommande problem för upphandlande organisation och leverantör är onormalt låga anbud som kan leda till tvister och avtalsbrott med allvarliga konsekvenser för många aktörer, såväl den upphandlande organisationen, leverantörer [...]
Read more

Sekretess i offentlig upphandling

Allmänna handlingar är i regel offentliga, men i en offentlig upphandling kan det finnas anledning att sekretessbelägga vissa handlingar. Sekretessprövning kan vara krångligt att hantera både för den upphandlande organisationen [...]
Read more

Överprövning av tilldelningsbeslut

Att inte tilldelas kontraktet i en offentlig upphandling trots ett väl genomarbetat anbud kan vara frustrerande, men det kan löna sig att överpröva beslutet. Vid ett negativt tilldelningsbeslut gäller det [...]
Read more
Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*