Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

De här avtalsmallarna är skräddarsydda för att hjälpa dig med hyreskontrakt, både i egenskap av hyresvärd som hyresgäst. Här hittar du kontrakt för bostadsrätt, hyresrätt och lokaler men även men även specifika mallar som exempelvis servitutsavtal.

Villkor

Allt om Juridik (www.alltomjuridik.se) och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i våra avtalsmallar, och eventuella skador som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av användandet av dessa. Användandet av mallarna sker på egen risk och det är kundens ansvar att bedöma om materialet har det innehåll kunden önskar. Allt om Juridiks avtalsmallar ersätter inte skräddarsydda avtal i enskilt fall. Upphovsrätten till avtalsmallarna tillkommer Blendow Publishing AB och får därmed inte göras tillgängliga för allmänheten.

Hjälp med att upprätta korrekta avtal?

Vill du ha hjälp av en jurist och säkerställa att ni har korrekt upprättade avtal? Välkommen att kontakta oss, så tittar vi på hur vi kan hjälpa ert företag.