24 november, 2015

Webbshop via konsignation – hur blir skatten?

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen klargör skatteregler för konsignationsförsäljning via webbshop.

Ett bolag säljer varor till konsumenter via sin webbshop. Varorna köps till övervägande del in från leverantörer i EU. I de flesta fall transporteras varorna direkt från leverantörens land till bolagets lager i Sverige, varifrån försäljningen sker.

Det blir därmed fråga om något som kallas konsignationsavtal. Avtalet reglerar samarbetet mellan bolaget och en potentiell leverantör i annat EU-land. Äganderätten finns först hos leverantören, sedan i samband med att försäljningsbolaget säljer varan till konsumenten övergår äganderätten till varan till försäljningsbolaget, för att direkt därefter övergå till konsumenten.

Denna konstruktion påminner mycket om kommission, men anses utgöra en egen kategori inom juridiken. Vid kommission har aldrig kommissionären äganderätt till varan – utan äganderätten hoppar direkt från kommittent till slutkund.

Bolaget ville veta vid vilken tidpunkt skattskyldighet för inträder avseende en vara som säljs i enlighet med ett konsignationsavtal med en leverantör utanför EU. Bolaget ville också få svar på om det är bolaget eller leverantören som ska redovisa det unionsinterna förvärvet.

Det blev därför upp till Skatterättsnämnden att ge ett förhandsbesked.

  • Skattskyldighet för bolaget inträder enligt SRN vid tidpunkten för när slutkunden beställer varan i bolagets webbshop.
  • Om bolaget utnyttjar sin möjlighet att köpa osålda varor istället för att returnera dem uppkommer skattskyldighet vid tidpunkten för när bolaget förvärvar varan.
  • Bolaget ska inte redovisa något unionsinternt förvärv vid den tidpunkt då varorna levereras till bolagets lager.

 

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer nu förhandsbeskedet.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Eva Clasö

nils.ivars@alltomjuridik.se