11 september, 2016

Ville slippa tv-avgift – skyllde på bror

En man från Jakobsberg utanför Stockholm fick ett beslut från Radiotjänst om att han var tvungen att betala tv-avgift. För att slippa att betala hävdade mannen att det var hans bror som hade skrivit under Radiotjänsts blankett om tv-innehav med falsk signatur utan att förstå vad han gjorde. Kammarrätten i Sundsvall väljer nu att inte godta mannens version av vad som skett.

Radiotjänst utförde en tv-avgiftskontroll i en lägenhet i ett bostadsområde i Jakobsberg utanför Stockholm. Vid besöket antecknade Radiotjänsts kontrollant namn, adress och personnummer på personen som öppnade dörren. Då kontrollanten kunde höra att det fanns en tv i lägenheten redan från dörren, ombads personen som öppnat att skriva under en blankett för att bekräfta att det fanns en avgiftspliktig tv i hushållet. Blanketten skrevs under och kontrollanten lämnade lägenheten.

Radiotjänst beslutade med anledning av detta att mannen som bodde i lägenheten skulle tvingas att betala tv-avgift. Mannen överklagade dock beslutet, vilket slutligen utmynnade i att målet togs upp vid Kammarrätten i Sundsvall.

I kammarrätten gav mannen sin bild av saken. Enligt honom så hade han varit utomlands när kontrollanten besökt hans lägenhet. Mannen hävdade att det istället var hans bror som av misstag hade skrivit under pappret som kontrollanten hade visat upp – brodern förstod inte vad han skrev under. Varför brodern hade skrivit under med mannens namn och uppgett mannens personuppgifter var dock inget som angavs i överklagandet.

Kammarrätten konstaterar nu i sin dom att namnteckningen på Radiotjänsts blankett skiljer sig något från den på mannens körkort, men att olikheterna inte är så stora att namnteckningen kan anses vara falsk. I domen fastslås även att uppträdandet hos mannen som öppnade dörren tyder på att denne förstod vad som skrevs under. Det konstateras även att mannen inte kan anses ha bevisat sina övriga påståenden. Inget erkännande från mannens bror har lagts fram, och mannen har inte heller gett kammarrätten något bevismaterial som stödjer att han varit utomlands vid tidpunkten för kontrollen. Kammarrätten går därför på Radiotjänsts linje, varför mannen nu tvingas betala tv-avgift enligt Radiotjänsts ursprungliga beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Mål som rör tv-avgifter utgör så kallade förvaltningsrättsliga mål. I förvaltningsrättsliga mål har ibland den enskilde själv bevisbördan för de påståenden som denne lägger fram, något som skiljer sig från hur det kan se ut i exempelvis brottmål. Ett exempel är att det i brottmål är åklagaren som måste motbevisa en brottsmisstänkts uppgifter om den brottsmisstänkte hävdar att den begått en gärning i nödvärn.
  • I detta (förvaltningsrättsliga) fall räckte det inte med att mannen lite i förbifarten skyllde på sin bror. Det hade troligen krävts något mer konkret bevis från mannen – till exempel ett erkännande från brodern – för en motsatt utgång i målet.

 

Foto: Janerik Henriksson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se