Ville bedriva frisörverksamhet – nekas på grund av konkurrens

När en hyresgäst hyr en lokal får lokalen bara användas till det som var tanken när hyresavtalet tecknades. Om en lokalhyresgäst vill ändra användningen av en lokal så måste hyresnämnden ge sitt tillstånd. Ett sådant tillstånd ska lämnas om inte hyresvärden har en befogad anledning att motsätta sig ändringen.

En lokalhyresgäst i Borlänge ville ändra sin verksamhet och ansökte om tillstånd i Hyresnämnden i Västerås. Hyresgästen bedriver för närvarande en verksamhet som omfattar spa, massage, håruppsättningar och uthyrning av festkläder. Anledningen till att det krävs tillstånd för ändrad verksamhet är att hyresgästen även vill erbjuda hårklippning till sina kunder.

Hyresvärden som är en bostadsrättsförening har bestridit ansökan med skälen att det redan finns en annan hyresgäst i fastigheten som bedriver frisörverksamhet.

Om hyresgästen skulle tillåtas utöka sin verksamhet till att även omfatta hårklippning så skulle det kunna konkurrera med den andra verksamheten. Detta skulle enligt hyresvärden strida mot föreningens policy. Anledningen till att föreningen inte vill ha konkurrerande verksamheter i sina lokaler är att om någon tvingas stänga igen så skulle det skada föreningen i form av förlorade hyresintäkter. Med stöd av detta menade hyresvärden att det fanns befogad anledning att motsätta sig ändringen.

Hyresgästen anförde att ändringen var en förutsättning för henne att kunna gå runt ekonomiskt. Eftersom den andra frisören redan har en väletablerad kundkrets så kommer hon inte stjäla dennes kunder. Hyresgästen menade även att den andra frisören inte skulle påverkas eftersom hon inte skulle ägna sig åt färgning utan enbart klippning i samband med håruppsättning.

Till saken hörde också att hyresgästen vid ett tillfälle haft ett möte med hyresvärden angående en renovering med anledning av ändringen. Hyresgästen menade att hon inte skulle genomfört renoveringen om hon inte trott att föreningen godkände hårklippning i lokalen.

Hyresnämndens bedömning

Hyresnämnden ansåg att hyresvärden hade visat att en ändring av hyresgästens användning skulle kunna leda till konkurrens med den andra hyresgästen i samma fastighet. Trots att verksamheten inte var exakt samma som hos den andra frisören så konkurrerar den. Hyresnämnden menade att en indirekt påverkan på föreningens ekonomi skulle kunna uppstå och påpekade att om tillstånd gavs skulle hyresgästen kunna lägga ned all övrig verksamhet och endast ägna sig åt hårvård. Om det skedde skulle det röra sig om direkt konkurrerande verksamhet, hyresvärden hade alltså skäl för sin motsättning och nämnden nekade tillstånd till ändrad användning av lokalen.

Hyresgästen överklagade till Svea hovrätt och anförde att det inte rörde sig om frisörverksamhet utan att hon enbart ville kunna erbjuda sina stamkunder en klippning om de önskade. Hovrätten fann ingen anledning att göra en annan bedömning än hyresnämnden trots dessa uppgifter. Överklagan avslogs och hyresnämndens beslut står fast.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om en lokalhyresgäst vill ändra användningen för sin lokal så får det inte innebära någon skada för hyresvärden, det kan nämligen utgöra skäl för att neka tillstånd.
  • Två verksamheter kan anses konkurrerande även om de inte omfattar exakt samma sak eftersom när ett tillstånd väl utfärdats kan hyresgästen välja att enbart ägna sig åt det tillståndet avser.

 

Foto: Staffan Löwstedt/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär / Sophia Lindstedt, Lexnova

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*