Ville bedriva frisörverksamhet – nekas på grund av konkurrens

När en hyresgäst hyr en lokal får lokalen bara användas till det som var tanken när hyresavtalet tecknades. Om en lokalhyresgäst vill ändra användningen av en lokal så måste hyresnämnden ge sitt tillstånd. Ett sådant tillstånd ska lämnas om inte hyresvärden har en befogad anledning att motsätta sig ändringen.

En lokalhyresgäst i Borlänge ville ändra sin verksamhet och ansökte om tillstånd i Hyresnämnden i Västerås. Hyresgästen bedriver för närvarande en verksamhet som omfattar spa, massage, håruppsättningar och uthyrning av festkläder. Anledningen till att det krävs tillstånd för ändrad verksamhet är att hyresgästen även vill erbjuda hårklippning till sina kunder.

Hyresvärden som är en bostadsrättsförening har bestridit ansökan med skälen att det redan finns en annan hyresgäst i fastigheten som bedriver frisörverksamhet.

Om hyresgästen skulle tillåtas utöka sin verksamhet till att även omfatta hårklippning så skulle det kunna konkurrera med den andra verksamheten. Detta skulle enligt hyresvärden strida mot föreningens policy. Anledningen till att föreningen inte vill ha konkurrerande verksamheter i sina lokaler är att om någon tvingas stänga igen så skulle det skada föreningen i form av förlorade hyresintäkter. Med stöd av detta menade hyresvärden att det fanns befogad anledning att motsätta sig ändringen.

Hyresgästen anförde att ändringen var en förutsättning för henne att kunna gå runt ekonomiskt. Eftersom den andra frisören redan har en väletablerad kundkrets så kommer hon inte stjäla dennes kunder. Hyresgästen menade även att den andra frisören inte skulle påverkas eftersom hon inte skulle ägna sig åt färgning utan enbart klippning i samband med håruppsättning.

Till saken hörde också att hyresgästen vid ett tillfälle haft ett möte med hyresvärden angående en renovering med anledning av ändringen. Hyresgästen menade att hon inte skulle genomfört renoveringen om hon inte trott att föreningen godkände hårklippning i lokalen.

Hyresnämndens bedömning

Hyresnämnden ansåg att hyresvärden hade visat att en ändring av hyresgästens användning skulle kunna leda till konkurrens med den andra hyresgästen i samma fastighet. Trots att verksamheten inte var exakt samma som hos den andra frisören så konkurrerar den. Hyresnämnden menade att en indirekt påverkan på föreningens ekonomi skulle kunna uppstå och påpekade att om tillstånd gavs skulle hyresgästen kunna lägga ned all övrig verksamhet och endast ägna sig åt hårvård. Om det skedde skulle det röra sig om direkt konkurrerande verksamhet, hyresvärden hade alltså skäl för sin motsättning och nämnden nekade tillstånd till ändrad användning av lokalen.

Hyresgästen överklagade till Svea hovrätt och anförde att det inte rörde sig om frisörverksamhet utan att hon enbart ville kunna erbjuda sina stamkunder en klippning om de önskade. Hovrätten fann ingen anledning att göra en annan bedömning än hyresnämnden trots dessa uppgifter. Överklagan avslogs och hyresnämndens beslut står fast.

 

Vad innebär detta i praktiken?

 • Om en lokalhyresgäst vill ändra användningen för sin lokal så får det inte innebära någon skada för hyresvärden, det kan nämligen utgöra skäl för att neka tillstånd.
 • Två verksamheter kan anses konkurrerande även om de inte omfattar exakt samma sak eftersom när ett tillstånd väl utfärdats kan hyresgästen välja att enbart ägna sig åt det tillståndet avser.

 

Foto: Staffan Löwstedt/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär / Sophia Lindstedt, Lexnova

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*