15 september, 2014

Vilka politiska partier ska få besöka skolorna?

Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler och president för Svea hovrätt, har fått i uppdrag av regeringen att analysera de bestämmelser som reglerar hur skolor får bjuda in politiska partier.

Debatten kring regelverket har varit livlig efter att det stått klart att skolor inte kan porta politiska partier som vill informera eleverna om deras politik – även om det rör sig om partier med antidemokratisk ideologi, såsom nazistiska Svenskarnas parti.

Enligt Skolverkets rekommendationer bör alla partier släppas in. Vissa skolor har löst det genom att inte låta några partier alls få komma och tala vid skolan.

Nu har regeringen beslutat att utreda de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig till detta.

Joan Hirschfeldt ska överväga om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som skolan tar emot på objektiva grunder – till exempel till sådana partier som för tillfället sitter i riksdagen.

Johan Hirschfeldt ska samråda med organisationer och myndigheter som berörs av regelverket.

En utgångspunkt för utredningen ska vara att det är önskvärt att elever också i fortsättningen ges möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning som en del i skolans uppdrag att förbereda elever för att delta i demokratiska beslutsprocesser.

Uppdraget ska redovisas senast i oktober år 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Johan Hirschfeldt ska, om det bedöms som lämpligt, föreslå nödvändiga lagändringar men det ingår inte i uppdraget att föreslå ändringar av grundlagen. Om ändringar kommer till stånd kommer dessa givetvis att uppmärksammas på Allt om Juridik.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se