VD som sålt delägares aktier slipper 40 miljoner kr i skadestånd

VD:n sålde sina egna aktier i bolaget till ett pris som i efterhand visade sig vara dubbelt så högt som det pris som två externa aktieägare fick i storaffären. Mellanskillnaden mellan “underpriset” och det verkliga värdet skulle av köparen betalas till VD:ns holdingbolag. De båda aktieägarna stämde VD:n på nästan 40 miljoner kronor men förlorade i tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen har nu beslutat att inte ta upp fallet. 

Den 28 april år 2010 sålde de två männen – som båda ägde 15 procent – sina aktier i ett svenska bolag till ett norskt bolag. Priset för aktierna hade bestämts främst efter diskussioner med VD:n för det svenska bolaget som i sin tur hade fört förhandlingar med det norska bolaget.

Enligt de båda aktieägarna har de i efterhand förstått att deras aktier såldes till underpris eftersom andra aktieägare i samma bolag – som samtidigt sålde sina aktier till det norska bolaget – fick bättre betalt.

En av dessa aktieägare var bolagets egen VD som tillsammans med andra centrala personer i företaget ägde resten av de aktier som nu såldes. De båda männen anser att VD:n ska hållas ansvarig för den förlust som det påstådda underpriset har inneburit, och stämde därför VD:n på 19,7 miljoner kronor vardera vid Nacka tingsrätt.

Allt om Juridik har tidigare rapporterat om målet och att både tingsrätten friade VD:n från betalningsskyldighet. Detta då inget uppdragsavtal hade förelegat och att rätten inte ansåg att VD:ns handlande hade utgjort bedrägeri eller oredligt förfarande.

Domen överklagades senare till Svea hovrätt. Hovrätten konstaterade att VD:n i och för sig tagit på sig ett uppdrag att förhandla med det norska bolaget för männens räkning. Hovrätten ansåg dock inte att de båda männen har visat att VD:n brustit i sina förpliktelser mot dem – varför ingen betalningsskyldighet förelåg.

Männen dömdes även att betala VD:ns rättegångskostnader i hovrätten med drygt 900 000 kronor.

Målet överklagades senare till Högsta domstolen som alltså nu har beslutat att inte pröva fallet. Hovrättens dom står därför fast och VD:n undgår betalningsskyldighet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du överväger att sälja ditt aktieinnehav gör du bäst i att ha ett tydligt uppdragsavtal utformat innan du tar råd från någon annan person, inklusive bolagets VD.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*