VD hämtade inte ut post – får varning

Fastighetsmäklarinspektionen meddelade en varning till en VD för ett mäklarföretag med anledning av att en rekommenderad försändelse till bolaget inte blivit uthämtad. Enligt kammarrätten följer det av god fastighetsmäklarsed att VD:n ansvarar för att försändelser blir uthämtade, och varningen var därför befogad.

En avisering om rekommenderad post skickades till en mäklarfirma där försändelsen inte var ställd till någon personligen, utan till bolaget. Fastighetsmäklarinspektionen anser att en VD har ansvaret att se till att posten blir uthämtad om försändelsen är ställd till bolaget. Underlåtenheten att inte hämta ut posten utgjorde en grund för varning, anser inspektionen.

Enligt VD:n är det ingen skyldighet som fastighetsmäklare att hämta ut allmän post till mäklarfirman. En sådan skyldighet omfattar endast post som är adresserad till fastighetsmäklaren personligen och/eller har avsänts av en part som omfattas av fastighetsmäklarens omsorgsplikt enligt fastighetsmäklarlagen. Avsändaren var inte någon sådan part och den rekommenderade posten var inte adresserad till VD:n personligen.

Kammarrätten anser att det ingår i skyldigheten att iaktta god fastighetsmäklarsed att vidta åtgärder så att rekommenderade försändelser hämtas ut av behörig person i enlighet med mäklarföretagets postrutiner. Det gäller om en fastighetsmäklare mottar en avisering om en rekommenderad försändelse till bolaget. I fallet hade VD:n mottagit en avisering om den rekommenderade försändelsen, men inte vidtagit en sådan åtgärd.

I egenskap av VD och styrelseledamot i bolaget bedömde kammarrätten att VD:n haft ansvar för bolagets fungerande postrutiner. Att VD:n inte såg till att försändelsen hämtades ut innebär, enligt kammarrätten, att VD:n har åsidosatt god mäklarsed. Fastighetsmäklarinspektionen hade därmed befogad anledning att meddela VD:n en varning, menar kammarrätten.

_____________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*