VD döms till ett års fängelse

Den före detta VD:n i SAMI, Sveriges artister och musikers intresseorganisation, döms till ett års fängelse för trolöshet mot huvudman. Dessutom åläggs han att betala 17 miljoner kronor i skadestånd till SAMI.

Enligt tingsrätten hade VD:n missbrukat sin förtroendeställning genom att fatta beslut om åtgärder som allvarligt hade äventyrat SAMI:s ekonomi. Åtgärderna hade vidtagits utan att styrelsen hade kunnat fatta välgrundade beslut i saken.

Stockholms tingsrätt dömde därför den före detta VD:n för grov trolöshet mot huvudman och försvårande av skattekontroll. Påföljden bestämdes till ett och ett halvt års fängelse. Civilrättsligt utdömdes också ett skadestånd på 24,5 miljoner kronor till SAMI.

Försvaret överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt.

VD:n slöt avtal för 57 miljoner kronor

En av åtalspunkterna gällde SAMI:s förhyrning av Stora teatern i Göteborg. VD:n hade förbundit SAMI att som hyresgäst betala ombyggnadskostnader på drygt 57 miljoner kronor. Ambitionen var att i Göteborg skapa en institution motsvarande restaurang Nalen i Stockholm.

Hovrätten ansåg det i och för sig bevisat att styrelsen hade informerats om ombyggnaderna och att dessa skulle medföra tilläggskostnader utöver grundhyran. Med hänsyn till bland annat vittnesmålen i rättegången ansåg dock hovrätten det styrkt att styrelsen inte hade fattat beslut om eller godkänt tilläggsavtal som innebar betalningsåtagande på 57 miljoner kronor.

Hovrätten fann därför att VD:n hade överskridit sin VD-befogenhet genom att binda SAMI till avtalen. En VD får enligt huvudregeln bara ägna sig åt löpande förvaltning

Däremot ansåg hovrätten inte det visat att VD:n hade haft uppsåt till att genom avtalet missbruka sin förtroendeställning i syfte att skada SAMI. Hovrätten ogillade därför åtalet i denna del, vilket inte tingsrätten gjort.

Här finns alltså en straffrättslig och en civilrättslig skillnad. För att det ska bli fråga om ett brott krävs uppsåt, men om VD:n – utan uppsåt – orsakat bolaget skada räcker det med oaktsamhet från VD:ns sida för att denne ska bli skadeståndsskyldig till bolaget genom det välkända 29 kapitlet i aktiebolagslagen.

Hovrätten sänker straff och skadestånd

I och med att hovrätten helt ogillade en åtalspunkt, samt att man konstarerade att de begångna brotten hade skett för så pass länge sedan sänktes straffet. Dessutom hade och VD:n hade förlorat sin anställning, och därigenom redan ”straffats”. Detta gjorde att att straffet sattae ned till ett års fängelse.

I och med att en del av åtalet ogillades sattes skadeståndet ned till drygt 17 miljoner kronor. Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • En VD har bara behörighet att binda bolaget inom ramen för löpande förvaltning. Detta gör att vissa avtal, om de har speciell karaktär eller rör stora summor, kräver styrelsebeslut. Om en VD ändå skulle sluta ett sådant avtal kan bolaget i vissa fall ändå bli bundet av avtalet.

 

Foto: Martina Holmberg/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Sophia Lindstedt

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*