VD blåste sitt eget hotell på 2 miljoner kronor

Ett hotell i Arjeplog väckte talan mot sin VD och krävde att denne skulle betala närmare 5,6 miljoner kronor i skadestånd. Detta då hotellet ansåg att VDn gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman och därmed skadeståndsskyldig.

Hotellet presenterade en rad faktutor som VDn attesterat felaktigt. Hotellet hävdade att VDn bland annat utan styrelsens godkännande låtit attestera sin frus telefonräkningar, att han attesterat en resa för två personer till Tyskland som helt saknat relevans för företagets verksamhet och medvetet köpt in maskiner till kraftigt överpris för att täcka ett systerbolags stora skuld. Hotellet menade dessutom att VDn hade attesterat ett stort antal fakturor avseende arbete som inte utförts, åter igen för att täcka ett systerbolags skulder – ett slags lån helt enkelt.

Tingsrätten finner inte att det är styrkt att VD:n har lånat ut pengar från hotellet till ett systerbolag utan samtycke från styrelsen. Hotellet har även hävdat att VD:n själv har tillgodogjort sig byggnadsmaterial som hotellet har fått betala för, men tingsrätten anser att inte heller detta är styrkt.

Däremot finner tingsrätten att det är bevisat att VD:n har utfärdat osanna fakturor för personalinhyrning och att hotellet därför har betalat för arbete som inte har utförts. Även inköpet av maskiner till överpris anser tingsrätten styrkt.

Grundat på dessa omständigheter finner tingsrätten att mannen gjort sig skyldig till brottet trolöshet mot huvudman, vilket lett till skada för bolaget. Således måste VDn ersätta hotellet för den uppkomna skadan och därmed betala skadeståndet.

Tingsrätten fastställde dock skadeståndet till cirka 2 miljoner kronor, vilket korresponderar mot de delar av anklagelserna som domstolen anser att hotellet kunnat styrka.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som innehar en förtroendeställning, såsom en VD, och som agerar illojalt mot huvudmannen på ett sätt så att huvudmannen lider skada kan dömas för trolöshet mot huvudman, jämlikt 10 kap 5 § brottsbalken.

 

Foto: Tomas Oneborg/TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*