Vattenläckage kunde inte bevisas trots fel i entreprenad

Kraftiga skyfall orsakade fuktskador i en bostadsrättsförening. Enligt tingsrätten har det byggbolag som utförde ett tidigare arbete gjort fel, men behöver inte ersätta föreningen för fuktskadorna. Det är inte visat att felen orsakade vattenläckaget. Dock ska byggbolaget ersätta föreningens avhjälpandekostnader på grund av fel i entreprenaden.

Kraftiga skyfall drabbade Stockholm 2016. Regnvädret resulterade i att två terrasser i en Bostadsrättsförening blev översvämmade. Vatten trängde in i byggnaden och orsakade fuktskador i fastigheten. Ett byggbolag hade år 2014 åtgärdad en tidigare vattenskada på föreningens terrasser. Skyfallet skedde under garantitiden. Frågan är då om det föreligger fel i entreprenaden och om byggbolaget ska betala för skadorna orsakade av vattenläckaget. Standardavtalet ABT 06 var del av kontraktet.

Bostadsrättsföreningen anser att byggbolaget har gjort fel då bland annat tätskikt, tätning av hål, brunnar och avlopp inte stämmer överens med det som var avtalat. Exempelvis har brunnar i terrasskonstruktionen varit av plast i stället för rostfri metall. Byggbolaget tycker inte att de har gjort något fel alls.

Tingsrätten gör bedömningen att de monterade plastbrunnarna är en avvikelse som innebär att entreprenaden inte har utförts på ett kontraktsenligt sätt. Det är inte heller visat att andra brunnar än de i rostfritt har avtalats mellan parterna. Tingsrätten prövade också om felen bidrog till följdskador, dvs. om det finns ett orsakssamband mellan felen och vattenläckaget. Det är dock inte visat att vattenskadorna är följdskador på grund av fel i entreprenaden, anser tingsrätten. Exempelvis så finns det ingen anledning att tro att plastbrunnarna varit skadade eller i sig orsakat läckage.

Enligt ABT 06 är entreprenören skyldig att avhjälpa fel som beställaren skriftligen underrättat om. Av rättspraxis framgår att avhjälpandeskyldighet föreligger även om entreprenören inte är ansvarig för felet. Eftersom byggbolaget ansvarar för de fel som tingsrätten konstaterat så ska avhjälpande av dessa fel ske på byggbolagets bekostnad. Byggbolaget ska därför ersätta bostadsrättsföreningens avhjälpandekostnader på ca 400 000 kr, det motsvarar samma kostnad som det ursprungliga entreprenadarbetet 2014.

_______________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*