Varning om att lagförslag om provisionsförbud gynnar storbankerna

Om ett nytt förslag om att införa förbud mot pro-vision i lagen om värdepappersmarknader går igenom riskerar det att leda till försämrad konkurrens, varnar Konkurrensverket. 

Konkurrensverket är kritisk till Finansdepartementets förslag om att införa ett så kallat provisionsförbud i lagen om värdepappersmarknader.

Ett sådant förbud skulle innebära att värdepappersinstitut inte får ta emot ersättningar från tredje part när investeringsrådgivningen eller portföljförvaltningen tillhandahålls till privatkunder.

Konkurrensverket skriver att förbudet kan leda till en minskning av antalet företag som arbetar med rådgivning och fondbolagsverksamhet.

Särskild negativ effekt riskerar förslaget att få för mindre leverantörer som inte har en egen distribution enligt verket. Däremot skulle större försäkringsföretag och storbankskoncerner gynnas, vilket på sikt skulle leda till en högre marknadskoncentration.

Vad innebär detta i praktiken?

  • De mindre företag som arbetar med rådgivning och fondbolagsverksamhet bör följa detta förslag noggrant då det kan komma att möjligheten att ta emot ersättningar från tredje part.

 

Niklas_200

Niklas Kristoffersson/Ebba Wigerström

info@alltomjuridik.se

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*