Vårdkostnader utomlands – vad gäller?

Om du får betala för vård i Danmark, Norge, Spanien, eller något annat EES-land; vad gäller då? Kommer du få dina utlägg ersatta när du kommer hem? Frågan kring dessa ersättningsnivåer ska nu prövas i högsta instans.

Själva domstolsprövningen är givetvis avseende ett specifikt fall – även om fallet kommer få prejudicerande värde.

Det var en kvinna som ville ha ersättning av det allmänna för sina vårdkostnader i Danmark på 25 500 DEK. Den totala vårdkostnaden beräknades omräknat till svenska kronor till 30 812 SEK.

När kvinnan begärde täckning för dessa kostnader hemma i Sverige fick hon inte ut hela ersättningen, med motiveringen att exakt samma behandling hade varit väsentligt billigare i Sverige. Ersättningen för vårdkostnaden blev 6 600 SEK, men efter att Försäkringskassan drog av 350 kronor för motsvarande patientavgiften som gällt i kvinnans landsting landade ersättningen på 6 250 SEK.

Kvinnan överklagade detta och krävde full ersättning för sina kostnader. Kvinnan menade att Försäkringskassans tolkning och tillämpning stod i direkt strid med regeln i ersättningslagen (som reglerar dessa frågor) och det EU-beslut som finns i botten.

Förvaltningsrätten i Stockholm gick på Försäkringskassan och avslog överklagandet.

Nästa instans, kammarrätten, konstaterade att de uppgifter som landstinget givit till Försäkringskassan gällande behandlingskostnader och annat var oklara. Bedömningen utgick från ett avtal mellan landstinget och Karolinska institutet. Enligt kammarrätten var uppgifterna i avtalet om kostnaden för vården inte så tillförlitliga att de kunde läggas till grund för beräkningen av uppkommen vårdkostnad.

På grund av detta menade kammarrätten att det inte varit bevisat att den exakta vård som kvinnan fick i Danmark skulle ha varit billigare i Sverige. Kammarrätten ändrade därför kvinnans ersättning.

Målet överklagades ännu en gång och Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har nu meddelat att man släpper upp målet till prövning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den fråga som HFD ska pröva gäller grunderna för bestämmandet av den ersättning som en patient har rätt till för kostnader till följd av vård som mottagits i ett annat land inom EES-området. När målet avgörs kommer det bli prejudicerande – vägledande – för den fortsatta rättstillämpningen.

 

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Wilson Ring/TT

nils webb

Nils Ivars/Eva Clasö

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*