Utdelning till en av två delägare beskattas inte som ersättning för arbetsprestation

Efter att två ägare av ett fåmansföretag beslutat att en av dem skulle erhålla utdelning uppkom frågan om hur en sådan utdelning skulle beskattas. Skatterättsnämnden lämnade förhandsbesked med innebörden att det saknades skäl att behandla utdelningen på annat sätt än vad som följer av bestämmelserna om beskattning av delägare i fåmansföretag –  en bedömning som Högsta förvaltningsdomstolen nu instämmer i.

Två delägare ägde hälften vardera av aktierna i ett företag, och var även verksamma i företaget och erhöll marknadsmässig lön för arbetet. Den ena delägaren planerade en flytt utomlands, och ville därför överlåta aktierna till den andra delägaren. Delägarna kom överens om att en utdelning endast skulle ske till den delägare som planerade att flytta, och menade att det faktum att den andra delägaren inte skulle få någon utdelning inte berodde på någon skillnad i delägarnas arbetsinsatser.

Delägaren planerade att sälja sina aktier till den andra ägaren för 25 000 kr och resten av hans del av bolagets marknadsvärde skulle tas ut i form av lön.

Skatteverket menade att skillnaden i utdelning mellan delägarna skulle beskattas som lön hos den som lyft den högre utdelningen. Delägarna ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ville veta om utdelningen skulle beskattas såsom utdelning på andelar i fåmansföretag eller om utdelningen skulle beskattas som lön.

Skatterättsnämnden bedömde att utdelningen inte differentierades efter delägarnas respektive arbetsinsatser, och att det därmed saknades skäl att behandla utdelningen till den ena delägaren såsom ersättning för en arbetsprestation. Skatteverket överklagade förhandsbeskedet.

Högsta förvaltningsdomstolen inleder med att konstatera att det i allmänhet saknas skäl att behandla belopp, som enligt bolagsstämmebeslut betalas ut till aktieägarna, som annat än utdelning. Om det däremot finns en direkt koppling mellan aktieägarens arbetsinsatser och utdelningen, kan det bli aktuellt att betrakta utdelningen som lön.

Eftersom det i det här fallet enligt domstolen inte finns en sådan koppling, instämmer Högsta förvaltningsdomstolen i Skatterättsnämndens bedömning att det saknas skäl att behandla utdelningen som ersättning för en arbetsprestation. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*