Uppsagd på grund av fel arbetskläder

En anställd blev uppsagd av personliga skäl. Att vägra bära företagets arbetskläder samt underlåta att tidsrapportera korrekt ansåg tingsrätten var sakliga skäl för uppsägning, då reglerna den tidigare anställde bröt mot var av stor vikt att följa.

En man, anställd på en flyttfirma blev uppsagd av personliga skäl. Grunderna för uppsägningen var att mannen visat på illojalitet, hade samarbetsproblem, ordervägrat genom att inte använda företagets arbetskläder, arbetsvägran samt olovlig frånvaro.

Den tidigare anställda mannen yrkade på skadestånd på grund av att uppsägningen inte skulle vara sakligt grundad. Mannen menade att han inte blivit underrättad om att hans beteende riskerade anställningen och därför inte hade en chans att förändra sig.

Andra anställda har vittnat om att mannen flera gånger har burit felaktiga arbetskläder och att den anställda på grund av det hade fått upprepade muntliga tillsägelser samt en skriftlig uppmaning och två erinringar från arbetsgivaren. De anställda har även vittnat om att mannen inte tidsredovisat enligt arbetsplatsens regler trots tillsägelser. Misskötsamheten har pågått under sex månader och tingsrätten konstaterade att mannen mottagit skriftlig erinran om felaktiga arbetskläder och med information om att brott mot anställningsavtalet kunde leda till uppsägning.

Tingsrätten ansåg att misskötsamheten kring arbetskläderna var allvarlig då bristande respekt av arbetsregler kan påverka andra anställda och hela företaget negativt. Upprepade brott mot arbetsgivarens regler kan ensamt utgöra saklig grund för uppsägning. Att underlåta tidsredovisning ansågs även allvarligt då det utgör grund för fakturering till kunder och de anställdas löneutbetalningar. Mannen visade inte på vilja till förbättring av att följa reglerna, trots muntliga och skriftliga tillsägningar.

Tingsrätten ansåg att uppsägningen var sakligt grundad vid en sammanvägning av samtliga omständigheter. Mannen fick inte rätt till skadestånd.

För att säga upp en medarbetare av personliga skäl krävs tydlig kommunikation med arbetstagaren, som ska ha möjlighet att förändra sitt beteende. Att vägra följa arbetsplatsens regler kan vara saklig grund för uppsägning, om reglerna är av stor vikt att följa.

_________________________________

Författare: Hanna Frestro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Göteborgs tingsrätt T 16281-18

Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*