Bröder personligt betalningsansvariga för miljonskuld efter kontrollbalansräkningsmiss

Två bröder som satt i styrelsen för ett bärgningsbolag som gick i konkurs ska solidariskt ersätta sina investerare med nästan fyra miljoner kronor. Detta eftersom bolaget haft en kritisk kapitalbrist och bröderna inte har upprättat en kontrollbalansräkning för bolaget.

Tre bröder ägde och drev ett bärgningsbolag tillsammans. Två av bröderna var även styrelseledamöter, medan den tredje enbart var aktieägare. Bröderna vill expandera bolaget och i april 2006 kom bröderna överens med en man om att han skulle investera cirka 1,9 miljoner kronor i bolaget, mot att han fick 10 procent av företaget. Någon registrering av denna nyemission i bolagsregistret – vilket måste göras enligt aktiebolagslagen – gjordes dock inte.

Utöver denna investering tillkom även en kontokredit på två miljoner i januari 2007. Som säkerhet för denna gjorde investerarens bror och dennes fru en inteckning i sin fastighet.

2011 försattes dock bolaget i konkurs. Investeraren, samt hans bror och broderns fru ansåg att bröderna var personligt betalningsansvariga för bolagets skulder, och stämde därför bröderna i tingsrätten.

Tingsrätten konstaterade att bolaget hade haft en kritisk kapitalbrist fram tills investeringen på 1,9 miljoner kronor gjordes. Bröderna har påstått att de inte visste vad konsekvenserna var av att nyemissionen aldrig registrerades i bolagsregistret. Bolaget hade dessutom statliga lån, vilka bröderna hävdade att de hade uppfattat inte behövdes tas upp som skulder i balansräkningen. Vidare uppgav bröderna att de trott att utgifter för utvecklingsarbete hade kunnat aktiveras och att lån till bolaget hade kunnat omvandlas till aktieägartillskott. 

Tingsrätten godtog dock inte brödernas invändningar och ansåg att de borde ha insett risken för kritisk kapitalbrist. Trots detta upprättades inte någon kontrollbalansräkning. Enligt rätten medför detta att de ådragit sig personligt betalningsansvar för bolagets skulder. I och med detta blir de två bröderna som var styrelsemedlemmar personligt betalningsansvariga för bolagets kostnader, vilket innebär att de måste ersätta investeraren, investerarens bror samt dennes fru. Den bror som enbart var aktieägare – och alltså inte satt i styrelsen – blir dock inte betalningsansvarig, eftersom det ansvaret enbart gäller för de som satt i styrelsen.

Bröderna överklagade tingsrättens dom till hovrätten, som nu gör samma bedömning som tingsrätten och fastställer domen. Detta innebär att de två bröderna som satt i styrelsen för bolaget solidariskt ska ersätta sina investerare med närmare fyra miljoner kronor. Bröderna tvingas dessutom betala rättegångskostnaderna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I fall ett aktiebolag har en kapitalbrist – alltså bolagets kapital till hälften underskrider det registrerade aktiekapitalet – måste en kontrollbalansräkning upprättas, annars kan styrelseledamöterna i bolaget bli personligt betalningsansvariga.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*