25 juni, 2014

Rättelse på grund av ljugande make

En 39-årig kvinna från Uppsala som fått avslag av Kronofogden på sin begäran om rättelse av registrerade uppgifter rörande en skuld får nu rätt i förvaltningsrätten. 

En kvinna hade hos Kronofogden begärt rättelse av registrerade uppgifter rörande en skuld i utsöknings- och indrivningsdatabasen avseende underskott på skattekontot om drygt 545 000 kronor.

Kvinnan hävdade bland annat att hon gett sin man i uppdrag att betala skatten och att han sedan genom att undanhålla post sett till att hon inte fått reda på att betalning inte skett. Vidare anförde kvinnan att när hon upptäckt att betalning inte skett hade hon betalat skulden inom mindre än 30 minuter, och att hon således haft både vilja och förmåga att betala.

Kronofogden avslog hennes begäran och beslutet överklagades till förvaltningsrätten.

Domstolen konstaterar att mannen intygat att han undanhållit post från kvinnan och att han två gånger dömts för trolöshet mot huvudman.

Mannen skulle även olovligen ha fört över pengar från parets gemensamma konto samt uppgett att det var han som skötte parets och kvinnans företags ekonomi.

Domstolen anför att kvinnan inte varit föremål för något ärende hos Kronofogden tidigare samt att den åberopade skriftliga bevisningen stödjer hennes uppgifter, och att hon utan egen förskyllan varit ovetande om att fordran kvarstod.

Domstolen finner att kvinnan vid tidpunkten för registreringen hade både vilja och förmåga att betala skulden och att uppgifterna i databasen därmed är missvisande. Uppgifterna ska därför rättas, blockeras eller utplånas.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Glöm inte att det i regel går att förhandla med både företag och staten om betalningsskyldighet, för att undvika att hamna hos Kronofogden.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se