Uppdatera gamla servitut – annars försvinner de ur registret

De inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt som är äldre än 50 år kommer efter år 2018 att rensas bort från registret – om ingen begär att inskrivningen förnyas.

Ett servitut innebär att en viss fastighet har rätt att på något sätt nyttja en annan fastighet. Det kan exempelvis röra sig om att den enda vägen som leder fram till fastighet A går över fastighet B. Rimligtvis erhåller då A ett servitut, vilket innebär att servitutet skrivs in i fastighetsregistret för B. Det ska inte råda något tvivel om att fastigheten är belastad med ett servitut.

En nyttjanderätt handlar däremot om att en viss person (fysisk eller juridisk) har rätt att nyttja en fastighet till ett visst ändamål. Bostadshyra kan ses som en viss form av nyttjanderätt, men ofta syftar “nyttjanderätt” på exempelvis jordbruks-, skogs- eller jaktarrenden.

Nu kommer alltså många gamla servitut och nyttjanderätter att rensas bort. Vissa rättigheter är kanske inte aktuella längre, medan vissa rättigheter som “alltid” tagits för givet nu riskerar att upphöra.

– Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Det kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas, säger Lantmäteriets verksamhetsutvecklare, Lennart Sundström.

Rensningen i registret grundar sig på förnyelselagen. Förhoppningen hos myndigheten är att en uppdatering av register ska spara in tid och pengar för alla parter och dessutom minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar.

Ett utrensat servitut blir inte ogiltigt. Däremot kan det till exempel vid en försäljning av fastigheten bli svårare att hävda sin rättighet om inte inskrivningen finns kvar i registret.

Lantmäteriet uppskattar att cirka en halv miljon inskrivningar av servitut, registrerade före 1 juli 1968, kommer att kunna tas bort ur Fastighetsregistret.  Till de inskrivningar som inte behöver förnyas hör rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

En förnyelse av servitut kan göras via Lantmäteriets hemsida.

Foto: Hasse Holmberg/TT

 

nils webb

Nils Ivars/Jaqueline Balcer Bednarska, DJ

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*