6 februari, 2015

Tydligare reglering kring Konkurrensverkets gryningsräder

Under våren kommer ett lagförslag presenteras, som tydligare kommer reglera hur Konkurrensverket får hantera information de kommer över i sina så kallade gryningsräder.

Förslaget kommer innebära att ett tillägg införs i konkurrenslagen, där det uttryckligen kommer regleras att Konkurrensverket kommer ha rätt att ta med det elektroniskt lagrat material de kommer över hos företag och granska detta i sina egna lokaler. Detta förutsätter dock samtycke från det företag räden har genomförts hos.

Konkurrensverket uppger att de välkomnar ett förtydligande av regelverket, men anser dock att det bör framgå att samtycket omfattar själva förflyttandet av materialet, medan den övriga hanteringen kommer fortsätta enligt verkets nuvarande rutiner.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Konkurrensverket genomför gryningsräder, oanmälda besök, mot företag de misstänker håller på med verksamhet som kan hämma den fria konkurrensen. För att genomföra dessa gryningsräder krävs ett beslut från Stockholms tingsrätt.
  • Vid genomförandet av gryningsräder har Konkurrensverket rätt att få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen. De har dessutom rätt att granska och ta kopior av bokföring och andra affärshandlingar samt begära muntliga förklaringar på platsen.

 

Foto: Claus Gertsen/TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87