3 december, 2014

TV och soffa viktigt för socialt umgänge

En 47-årig kvinna i Märsta som tidigare nekats ekonomiskt bistånd för bland annat en TV och en soffa får nu rätt i förvaltningsrätten.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens i Sigtuna kommun avslog en 47-årig kvinnas ansökan om ekonomiskt bistånd till TV, soffa och soffbord. Kvinnan överklagade beslutet och invände att hennes son mådde dåligt på grund av det inte fanns någonstans att sitta i vardagsrummet om han skulle ta hem vänner.

Förvaltningsrätten anför nu att vid åtgärder som rör barn ska principen om barnets bästa särskilt beaktas. Detta följer blanda annat av FN:s konvention om barns rättigheter. Bland åtgärder som rör barn räknas enligt förvaltningsrätten även situationer där en förälder söker bistånd till familjen hos socialtjänsten.

Förvaltningsrätten konstaterar att kvinnan har angett att sonen har svårt att bjuda hem vänner eftersom familjen varken har TV, soffa eller soffbord. Detta får enligt rätten antas ha en negativ inverkan på sonens möjligheter till socialt umgänge med jämnåriga vänner. Till detta bör även särskilt beaktas barnets behov av rekreation och information via radio och TV.

Förvaltningsrätten bedömer, med särskilt beaktande av ett barnrättsperspektiv, att kvinnan har rätt till bistånd för TV och en soffa.

Målet återförvisas till socialnämnden för beräkning av biståndets storlek.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En TV anses även vara beneficium, någonting som får undandras utmätning och konkurs. Avgörandet får därför anses harmonisera med synen på en TV som viktig för barns underhållning, rekreation och behov av information.

 

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Erik Johansen/TT Norge