Transportavtal gav inte transportören ensamrätt

Ett transportavtal tecknades mellan Office Depot och Malmö Lastbilcentral. Avtalet reglerade inte uttryckligen om Malmö Lastbilcentral var exklusiv transportör till Office Depots transporter. Hovrätten har tolkat avtalet som att Malmö Lastbilcentral inte hade ensamrätt till transporterna. Det var därför inte fel av Office Depot att anlita ett annat transportbolag under avtalstiden.

Office Depot tecknade avtal med Malmö Lastbilcentral gällande transporttjänster. Under avtalstiden slutade Office Depot anlita Malmö Lastbilcentrals tjänster och samtliga transporter flyttades istället över till Postnord.

Malmö Lastbilcentral ansåg att avtalet med Office Depot innebar att Malmö Lastbilcentral skulle vara exklusiv transportör. Eftersom Office Depot hade anlitat en annan transportör under avtalstiden ska Office Depot ersätta Malmö Lastbilcentral för den skada som uppstått på grund av avtalsbrottet. Office Depot höll inte med om att avtalet innebar att Malmö Lastbilcentral skulle vara exklusiv transportör. Office Depot hade därför inte begått något avtalsbrott och ska inte betala någon ersättning till Malmö Lastbilcentral.

Målet prövades i hovrätten. Hovrätten inledde med att förklara de allmänna utgångspunkterna för avtalstolkning. Hovrätten förklarade att domstolen först ska försöka klarlägga vad parterna gemensamt avsett med avtalet (den gemensamma partsviljan). Om man inte kan fastställa någon gemensam partsvilja ska utgångspunkten vara avtalets ordalydelse.

Hovrätten uttalade vidare att det i det aktuella fallet inte stod något i avtalet om att Malmö Lastbilcentral skulle vara exklusiv transportör. Istället stod det uttryckligen att Office Depot inte har något åtagande att uppdra åt Malmö Lastbilcentral att utföra någon viss mängd transporter per år.

Med anledning av detta kom hovrätten fram till att transportavtalet inte gav Malmö Lastbilcentral ensamrätt att utföra Office Depots transporter. Office Depot begick därför inte något avtalsbrott när de började anlita Postnord, och Malmö Lastbilcentral fick inte någon ersättning.
___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*