Tjänstledig ansågs inte återbetalningsskyldig för felaktiga löneutbetalningar

En kommunanställd som varit tjänstledig i flera år fick löneutbetalningar trots att denna inte hade arbetat. Tingsrätten bedömde att den anställda varit i god tro gällande förbrukandet och mottagandet av utbetalningarna då denna inte insett eller borde insett att utbetalningarna varit felaktiga.

En kommunanställd som varit tjänstledig sedan fem år tillbaka fick två felaktiga löneutbetalningar i januari och februari 2019 trots att den anställda inte hade arbetat något under tjänstledigheten. Tvisten handlade om huruvida den anställda var återbetalningsskyldig till kommunen eller inte.

Kommunen uppmärksammade den anställda på de felaktiga utbetalningarna i mars 2019 och sände en faktura till den anställda i juli 2019 som denna bestred. Kommunen ansåg att den anställda borde ha tagit reda på varifrån pengarna kom innan denna inrättade sig efter utbetalningarna.

I situationer gällande felaktiga utbetalningar är huvudregeln att sådana betalningar ska återbetalas. Till huvudregeln finns en undantagsregel om mottagaren varit i god tro. Det innebär att om mottagaren av det felaktiga beloppet inte insett eller borde ha insett att utbetalningen varit felaktig, samt mottagaren förbrukat beloppet i god tro, blir mottagaren inte återbetalningsskyldig.

Göteborgs tingsrätt bedömde frågan om den anställda kunde anses vara i god tro. Tingsrätten utgick från tre omständigheter för att fastställa att den anställda inte insett eller borde ha insett att utbetalningarna varit felaktiga. Den anställda hade inte mottagit någon lönespecifikation från kommunen, beloppen ansågs inte vara så stora att det fanns anledning att reagera på utbetalningarna och den anställda hade inte räknat med några utbetalningar från kommunen.

Tingsrätten ansåg också att den anställda hade inrättat sig efter utbetalningarna med utgångspunkt i två omständigheter — dels att lönekontot som utbetalningarna sattes in på användes för löpande vardagliga utgifter, dels att det gått en relativt lång tid mellan utbetalningarna och då kommunen uppmärksammade den anställda om detta.

Med hänsyn till att den anställda ansågs vara i god tro gällande mottagandet och förbrukandet av utbetalningarna bedömdes den anställda inte återbetalningsskyldig och kommunens talan ogillades.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

 

 

 

 

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*