11 september, 2014

Tingsrätten röjde kvinnas skyddade adress

En kvinna som lever på skyddad adress fick sina uppgifter röjda av Malmö tingsrätt. Domstolen skickade adressuppgifterna till kvinnans före detta sambo – som tidigare dömts för brott mot henne. JO konstaterar nu att ett sådant misstag kan få ”förödande konsekvenser”.

Enligt den anmälan som kom in till JO hade kvinnan och hennes barn fått skyddade personuppgifter sedan kvinnans före detta sambo hade dömts för brott mot henne. Trots detta hade Malmö tingsrätt skrivit ut kvinnans och barnens skyddade adress i ett protokoll som skickades till den före detta partnern i samband med en vårdnadstvist.

Den rådman vid tingsrätten som handlagt fallet hävdade i ett yttrande till JO att adressen funnits med i protokollet av misstag. Adressen hade varit fullt synlig i domstolens målhanteringsprogram, vilket inte borde ha varit fallet eftersom uppgiften var sekretesskyddad.

Enligt tingsrätten hade protokollet dock skickats till den före detta sambons ombud och det var osäkert om mannen faktiskt fått tillgång till kvinnans adressuppgifter.

Den ansvarige rådmannen skriver i sitt yttrande till JO att han ”innerligt beklagar” det som har inträffat.

Justitieombudsmannen Lars Lindström riktar nu kritik mot Malmö tingsrätt för att kvinnans adress röjdes i protokollet, och framför att ett röjande av en hemlig adressuppgift kan få förödande konsekvenser för den vars adress är skyddad och kan innebära att personen känner sig tvungen att flytta

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se