Tidigare kockanställd får inte bli servitör

En kock på en krog i Mjölby blev i april förra året uppsagd på grund av arbetsbrist. Kocken hävdar att det inte funnits någon arbetsbrist på krogen utan att han istället blev uppsagd på grund av personliga skäl. Krogen hade behov av servitör och kocken menade att han enligt turordningsreglerna borde ha erbjudits tjänsten som servitör.

Kocken hade arbetat på krogen sedan april 2011. Hans anställning var dock, på grund av tidigare och pågående sjukskrivning och efter uppgifter från Arbetsförmedlingen som visade att han lätt tappade koncentrationen när han blev tillsagd och egentligen inte borde vara i stressig restaurangmiljö, delvist anpassad. Han arbetade till exempel bara dagtid och aldrig under helgerna.

När han i april 2018 blev uppsagd från krogen på grund av arbetsbrist stämde han sin tidigare arbetsgivare. Han hävdade att någon arbetsbrist inte fanns och att han blev uppsagd på grund av personliga skäl. Även om tingsrätten kom fram till att det visst förelåg en arbetsbrist menade kocken att krogen ändå inte följt de turordningsregler som finns. Krogen hade nämligen, enligt kocken, behållit en person som varit anställd under en kortare tid än honom själv trots att de redan använt sig av undantaget som finns för vissa nyckelpersoner och trots att han hade tillräckliga kvalifikationer för att arbeta som servitör. Kocken menade att krogens handlande strider mot lagen om anställningsskydd och stämde därför sin gamla arbetsgivare på totalt 750 584 kronor, varav 77 000 kronor är ett allmänt skadestånd för att krogen har brutit mot lagen och resterande 773 584 kronor är för förlorad lön under 24 månader.

Tingsrätten kom dock fram till, efter att ha sett krogens bevisning kring deras ekonomiska situation, att det faktiskt förelåg arbetsbrist. Frågan blev då om krogen har brutit mot de turordningsregler som finns eftersom kocken menade att han borde ha blivit omplacerad till att arbeta som servitör istället. Krogen i sin tur menande att han inte uppfyller de krav som finns för att arbeta som servitör.

Tingsrätten delade inte krogens åsikt om att kocken inte var tillräckligt kvalificerad. Istället ansåg tingsrätten – med hänsyn till kockens bakgrund och med beaktande av en viss inlärningsperiod – att han skulle uppfylla kraven för servitörstjänsten. Däremot ansåg tingsrätten att han saknande de personliga förutsättningarna för att arbeta som servitör eftersom han, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen, inte är tillräckligt stresstålig vilket är en förutsättning för att klara av arbetet som servitör. Av den anledningen ansåg tingsrätten att han inte hade företräde till tjänsten som han hävdade. Krogen hade alltså handlat rätt och kocken har därför inte rätt till skadestånd.

___________________________________

Författare: Olivia Törnell Andersson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Linköpings tingsrätt T 2004-18

Foto: Tomas Oneborg / SvD / SCANPIX SWEDEN

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*