The Hives förlorar mot The Cardigans

The Hives förlorar den så kallade Tambourinetvisten mot The Cardigans även i hovrätten. Detta innebär att bandet nu tvingas betala tillbaka cirka 18 miljoner kronor till sina branschkollegor.

Ett handelsbolag, som ägs av medlemmarna i bandet The Cardigans, stämde olika aktiebolag, som ägs av medlemmarna i bandet The Hives, på omkring 18 miljoner kronor.

Bakgrunden till tvisten var att ett bolag, som båda banden och deras bolag anlitat som ekonomisk förvaltare under 2000-talet, genom ett hundratal olika transaktioner fört över pengar från The Cardigans konto till konton tillhörande The Hives-bolagen.

Tingsrätten konstaterade att The Hives-bolagen hade berikats på The Cardigans-bolagets bekostnad. Vidare ansåg domstolen att det saknades rimliga skäl till varför pengarna inte skulle betalas tillbaka.

The Hives-bolagen ålades därför att betala närmare 18 miljoner kronor till The Cardigans-bolaget. De ålades även att ersätta motpartens rättegångskostnader med närmare 5,5 miljoner kronor.

Hovrätten gör nu vissa ändringar avseende fördelningen av rättegångskostnaderna, men fastställer tingsrättens domslut i huvudsaken.

Att pengarna förbrukats i god tro saknar betydelse, fastslår hovrätten, som inte heller anser att det finns skäl att jämka betalningsskyldigheten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • The Hives-bolagen kan i sin tur väcka talan mot den gemensamma ekonomiska förvaltaren, som inte tycks ha utfört sitt uppdrag på korrekt sätt. Det förändrar dock inte situationen kring de 18 miljoner kronorna som bolagen nu är skyldiga att betala The Cardigans-bolaget, förutsatt att inte HD gör en annan bedömning om målet överklagas och får prövningstillstånd.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*