Taxiresenär skadade cyklist med dörröppning – döms

En taxiresenär döms till dagsböter för vållande till kroppsskada. Taxiresenären öppnade passagerardörren rakt ut på en cykelbana vilket ledde till att en cyklist körde in i dörren och skadade sig. Både tingsrätten och hovrätten konstaterar att resenären inte uppfyllt kravet på aktsamhet.  

Det var i april 2016 som mannen, som är i 60-årsåldern, avslutade en taxiresa i centrala Stockholm. När mannen skulle kliva ut öppnade han passagerardörren rakt ut på en gång- och cykelbana mellan en heldragen linje och ett vägräcke. En cyklist körde rakt in i dörren och slungades vidare mot vägräcket. Till följd av detta drog cyklisten bland annat axeln ur led och fick ledbandsskador.

I tingsrätten dömdes mannen till 40 dagsböter på drygt 22 000 kronor för vållande till kroppsskada. Mannen har uppgett att han inte visste att det varit en cykelbana bredvid honom, men att han tittat ut genom fönstret innan han öppnat dörren. Tingsrätten framhöll dock att det krävs särskild försiktighet av den som öppnar en bildörr in mot en cykel- eller gångbara. Genom att inte först försäkra sig om att cykelbanan var fri från trafik hade mannen varit oaktsam när han öppnade dörren, ansåg tingsrätten.

Hovrätten: mannen borde vidtagit ytterligare kontroller

Mannen överklagade domen till hovrätten och där försvarar sig mannen med att även taxichauffören och cyklisten bär del av ansvaret. Chauffören ska ha parkerat på ett ur trafiksynpunkt olämpligt ställe och cyklisten ska inte ha anpassat sin hastighet efter trafikförhållandena.

Hovrätten håller dock mannen fortsatt ansvarig för olyckan. Domstolen betonar att olyckan inträffat på en plats som mannen inte varit bekant med, vilket skärpt kravet på försiktighet. Hovrätten konstaterar även att mannen  borde ha tittat genom bakrutan eller bett taxichauffören om hjälp med uppsikten bakåt. Genom att inte vidta ytterligare kontroller har mannen agerat oaktsamt. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom, men halverar nästan dagsbotsbeloppet på grund av inkomstförhållanden.

Vad innebär detta i praktiken?

Den som genom oaktsamhet orsakar annan kroppsskada som inte är ringa kan dömas för brottet vållande till kroppsskada. Straffskalan ligger mellan böter och fängelse i högst sex månader men om brottet anses vara grovt kan fängelse i högst fyra år dömas ut. Inom aktsamhetskravet ligger bland annat att man ska vidta alla kontroller som anses nödvändiga i riskfyllda situationer.

Foto: Janerik Henriksson /TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*