Systembolaget slipper offentlig upphandling

Efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd står det klart att Systembolaget inte behöver följa lagen om offentlig upphandling gällande en upphandling om rörlig media.

Systembolaget skulle göra en upphandling gällande rörlig media. Flera olika anbud kom in och en av de anbudsgivare som Systembolaget till sist valde att inte gå vidare med ansåg att Systembolaget hade gjort fel som valt bort dem.

Bolaget ansökte om överprövning och yrkade att upphandlingen skulle göras om. Men bolaget fick inte gehör. Istället avvisade Förvaltningsrätten i Stockholm bolagets talan. Detta innebär att domstolen inte prövar yrkandet i sak utan endast avfärdar målet. Orsaken här var att rätten inte ansåg att Systembolaget omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU.

Kammarrätten gjorde senare samma bedömning. Orsaken till detta var att rätten inte ansåg att Systembolaget är något offentligt styrt organ – vilket krävs för att LOU ska gälla. Enligt kammarrätten var skälet att Systembolaget bedriver detalj- och partihandel med alkoholdrycker och det behov i det allmännas intresse som bolaget därigenom tillgodoser är av kommersiell karaktär. Systembolaget är därmed inte att likställa med en upphandlande myndighet och behöver inte tillämpa LOU.

Bolaget överklagade igen, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva målet. Detta tyder på att HFD anser att Kammarrätten fattat ett korrekt beslut och att rättsläget är så pass klart att HFD inte behöver klargöra genom något prejudikat.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Systembolaget anses inte vara ett sådant offentligt organ som måste lyda lagen om offentlig upphandling. LOU gäller däremot för myndigheter och andra organ som är av offentligrättslig karaktär.

 

Foto: Anders Wiklund/TT

nils webb

Nils Ivars / Eva Clasö, Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*