Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling kan ogiltigförklaras

Rättegången kring Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling har inletts i Marknadsdomstolen – som är sista instans för att pröva det uppmärksammade målet. 

Swedbank, som äger konkurrenten Fastighetsbyrån, köpte mäklarjätten Svensk Fastighetsförmedling. Konkurrensverket underkände dock köpet, eftersom en sådan företagsfusion skulle göra kombinationen Fastighetsbyrån + Swedbank alltför stor på marknaden, vilket skulle riskera att snedvrida konkurrensen på marknaden – och i förlängningen leda till högre priser för kunderna.

Konkurrensverkets beslut överklagades. I december förra året gick Stockholms tingsrätt på Konkurrensverkets linje och underkände Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling. Köpet av det konkurrerande företaget var konkurrenshämmande, menade tingsrätten.

Swedbank har dock hävdat att köpet inte hämmar konkurrensen eftersom vare sig Svensk Fastighetsförmedling eller Fastighetsbyrån sysslar med egen mäklarverksamhet utan är franchisegivare till från varandra oberoende mäklarföretag. På så vis skulle inte köpet hota den fria konkurrensen på marknaden.

Swedbank har därför överklagat domen och fallet prövas nu i Marknadsdomstolen.

Rättegången inleddes förra veckan och dom väntas senast den 7 april.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vissa företagsförvärv får inte genomföras av konkurrensskäl. Sådana företagsfusioner riskerar att bli för stora på marknaden och därmed eliminera annan konkurrens – vilket kan leda till oönskad monopolställning och i förlängningen drabba kunderna negativt.
  • En företagskoncentration ska enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen anmälas till Konkurrensverket om
    • de berörda företagen tillsammans har en årsomsättning i Sverige som överstiger en miljard kronor och
    • minst två av de berörda företagen vardera har en årsomsättning i Sverige som överstiger 200 miljoner kronor.

 

Foto: Fredrik Persson / TTK

Nils.

Nils Ivars/Ebba Wigerström

nils.ivars@alltomjuridik.se 

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*