Svenska företagare har dålig koll på LAS

Allt om Juridik genomförde nyligen en quiz med ett antal frågor inom grundläggande arbetsrätt. Över 1000 personer deltog och resultatet är tydligt: svenska företagare har dåliga kunskaper om arbetsrättens regler. Bristande kunskaper kan leda till skadestånd, dålig relation med facket och ett allmänt dåligt rykte.

Exempelvis fanns följande fråga i quizen:

Om arbetsgivaren får reda på information om en anställd som gör att denne kan säga upp honom eller henne är det upp till arbetsgivaren att besluta om och när uppsägningen sker.

Nästan 60 % svarade att ”ja” eller ”det beror på hur allvarligt skälet till uppsägningen kan sägas vara”. Det är dessvärre fel.

Du får som arbetsgivare inte grunda en uppsägning eller ett avskedande enbart på grund av en omständighet som du har känt till i mer än två månader. Du måste alltså i praktiken underrätta den anställde inom två månader från incidenten om att du kommer säga upp/avskeda honom eller henne, annars är uppsägningen eller avskedet ogiltigt. Regeln finns i LAS och kan inte avtalas bort.

Detta kan vara vanskligt. Säger du upp utan tillräckliga skäl blir du skadeståndsskyldig. Väntar du för länge mister du rätten att säga upp.

I våras förlorade ABB i Arbetsdomstolen mot en av sina anställda. Den anställde hade betalat mutor till myndigheter i Kongo, varpå ABB drog igång en internutredning när man nåddes av informationen. När internutredningen var klar beslöt ABB att avskeda den anställde.

Arbetsdomstolen konstaterade att det visserligen funnits grund för avskedande, men att det hade dröjt mer än två månader från att ledningen fick informationen till dess att tjänsten avslutades. Därför blev avskedandet ogiltigt. Rent krasst var det den långa internutredningen som gjorde att ABB bröt mot LAS när den anställde avskedades.

Hur ska man då agera som chef gällande uppsägningar eller avskedanden?

Anna-Jerndorf

Anna Jerndorf är advokat och partner på advokatfirman Törngren Magnell. Anna Jerndorf är specialiserad på arbetsrätt och är en frekvent föreläsare på Allt om Juridiks populära kursdag Juridikdagen.

 

”Börja med att snabbt ta reda på vad som har hänt och vad som kan bevisas. Därefter kan beslut fattas om vilken åtgärd som skall vidtas. I vissa fall är det lämpligt att bara ge en varning till exempel vid misskötsamhet av mindre allvarligt slag medan det i vissa fall är motiverat att avskeda eller att säga upp direkt såsom vid oegentligheter gentemot arbetsgivaren eller om den anställde till exempel bedriver konkurrerande verksamhet.”

”Jag rekommenderar att man alltid tar kontakt med en kunnig arbetsrättsjurist i de här frågorna då det är mycket lätt att trampa fel.”

 

Reglerna på arbetsmarknaden är alltså i grunden utformade för att skydda de anställda. Arbetsgivarna har kniven mot strupen redan från början, skulle man kunna säga. Att bryta mot exempelvis LAS kan ge kännbara konsekvenser.

 

”En uppsägning som inte är sakligt grundad kan förklaras ogiltig vilket innebär att den anställde behåller sin anställning under hela tiden en tvist pågår och kan inte utestängas från arbetsplatsen. Vidare kan den anställde bli berättigad till dels ett ekonomiskt skadestånd om 6-32 månadslöner beroende på anställningens längd, dels ett ideellt skadestånd om ca 30 000-120 000 kr för att man brutit mot LAS” säger Anna Jerndorf.

 

Allt om Juridik tillhandahåller tjänsten Trygghetspaketet. Genom Trygghetspaketet får företaget tillgång till checklistor, lathundar och guider för hur man ska tackla olika juridiska problem som kan dyka upp i ett företag – däribland arbetsrätt. Som kund i Trygghetspaketet får företaget också obegränsad tillgång till Allt om Legal Support, som snabbt levererar en vägledande utredning av det juridiska problemet.

Blendowmedarbetare

Marcus Bouvin är VD för Blendow Publishing och är ansvarig utgivare för Allt om Juridik:

 

”Den primära anledningen för alla små och medelstora företag att ha Allt om juridiks Trygghetspaket är att vi minskar deras juridiska riskexponering, något man ofta inte har förståelse för innan det är för sent. Oavsett om man har familjefrågor eller frågor som rör aktieägaravtal eller lokalhyra så finns vi som den första instansen att kontakta för vägledning. De flesta är rädda för rörliga juristkostnader som kan dra iväg och det finns ingen sådan risk med Trygghetspaketet, för en fast årsavgift får du fri tillgång till vår Legal Support samt checklistor, lathundar och andra experttips.”

”Jurister kopplas tyvärr ofta in när problemet är ett faktum – med Allt om juridiks Trygghetspaket minskar man helt enkelt den risken.”

trygghetspaketet-logo

Skaffa Trygghetspaketet för ditt företag idag!

 

 

Foto “Strejkvakt”: Bertil Ericson/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*