Student kunde inte bevisa studier – blir av med studentlägenhet

En hyresvärd i Uppsala som tillhandahåller studentlägenheter drev talan mot en hyresgäst till hyresnämnden. Hyresvärden ville att hyresavtalet skulle förklaras ha upphört eftersom hyresgästen inte uppfyllde studiekraven – en förutsättning för att få hyra studentlägenhet – och dessutom hade hyrt ut lägenheten i andrahand utan tillåtelse. Hyresnämnden höll med värden, och nu avslås även överklagan till hovrätten.

Bodde och arbetade på annan ort
Hyresvärden begär rutinmässigt in intyg från de hyresgäster som hyr studentlägenheter i Uppsala. Av intyget ska framgå att hyresgästen tagit de 22,5 högskolepoäng per termin som är ett krav för att få hyra studentlägenheter. Något sådant intyg inkom dock aldrig från hyresgästen i fråga, trots upprepade påminnelser.

Till slut skickade hyresvärden ett rekommenderat brev med påminnelse till hyresgästen. Brevet returnerades dock, eftersom hyresgästen hade eftersänt sin post till en adress i Göteborg. Efter närmare efterforskning upptäckte hyresvärden också att hyresgästen arbetade som planarkitekt i Göteborgsområdet. Dessutom hade flera andra personer varit folkbokförda i studentlägenheten i Uppsala, utan att hyresgästen hade tillstånd för andrahandsuthyrning.

Vägrade uppvisa studieintyg
Enligt Uppsala universitet hade hyresgästen inte tagit några högskolepoäng sedan 2014. Trots att hyresgästen varit registrerad på diverse kurser hade han inte tagit några högskolepoäng. Hyresgästen påstod då att han studerat en tid på Chalmers i Göteborg, men vägrade på anmodan visa upp studieintyg.

Blivit antagen på läkarprogrammet
Hyresnämnden konstaterade att hyresgästen hade brutit mot de studiekrav som finns för studentlägenheter och biföll därför hyresvärdens yrkande om att hyresförhållandet skulle upphöra. Hyresgästen invände att han nu blivit intagen på läkarprogrammet i Uppsala och att det skulle utgöra särskilda skäl för att få ha kvar lägenheten. Detta höll inte nämnden med om och hyresgästen förlorade lägenheten. Nämndens beslut överklagades av hyresgästen till Svea hovrätt. Hovrätten instämmer nu dock i hyresnämndens beslut och avslår överklagandet.

__________________________________

Författare: Oliver Bucaro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Christine Olsson / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*