Statsanställda ska få utbildning i mänskliga rättigheter

Regeringen vill att statstjänstemän ska förstå de mänskliga rättigheterna bättre. Uppsala universitet (bilden) har nu fått i uppdrag att utbilda statsanställda.

Sveriges inträde i EU och Europarådet har inneburit stora förändringar på området mänskliga rättigheter. Sedan ett antal år tillbaka har EU en Stadga för mänskliga rättigheter, som alla medlemsstater måste följa. EU-domstolens domar trumfar svensk rätt, så Sverige måste vackert anpassa sig.

Tungviktaren på området mänskliga rättigheter är ändå Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som hör ihop med Europarådet och Europakonventionen. För några år sedan uppdaterades den primära svenska grundlagen – regeringsformen – och Europakonventionen skrevs in som svensk lag. Det skrevs också in att svensk lag inte får strida mot konventionen. På så vis är konventionen numera ett slags mellanting mellan lag och grundlag i Sverige.

Den exakta klassificeringen är ganska ointressant om man inte rör sig inom juristkretsar, men effekten är tydlig: Under det senaste decenniet har Högsta domstolen flera gånger utvidgat möjligheten för enskilda att få skadestånd baserat på Europakonventionen.

Numera kan privatpersoner och företag kräva skadestånd från staten direkt med stöd från Europakonventionen. Tidigare krävdes stöd i vanlig svensk lag.

Just nu prövar HD om en enskild företagare kan kräva facket (alltså inte staten) på skadestånd för brott mot Europakonventionen. Läs artikeln här >>

Summa summarum: Mänskliga rättigheter har fått större praktisk betydelse i Sverige.

Utbildning behövs
När de mänskliga rättigheterna har fått större praktisk betydelse ökar givetvis kraven på att staten har koll på vad den får och inte får göra. I slutändan landar det på den enskilda handläggaren, polisbefälet, statstjänstemannen eller generaldirektören.

Nu har regeringen beslutat att låta Juridiska och Teologiska fakulteterna utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter.

– Genom denna utbildning önskar vi befästa och fördjupa kunskaperna om grundvalarna för det offentliga uppdraget, rättsstaten och välfärdsstaten, säger Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt.

– Vi önskar ge offentligt anställda en möjlighet att reflektera över sitt uppdrag och få ökad kunskap om mänskliga rättigheter på ett sätt som aktivt anknyter till tjänstemannens vardag.

Konventionsåtaganden
Enligt regeringsbeslutet är syftet med uppdraget att myndigheternas personal ska ha tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna för att kunna känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

Regeringen skriver att en viktig del av utbildningen handlar om hur konventionsåtaganden om bland annat barns rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskriminering, jämställdhet och de nationella minoriteterna rättigheter styr myndigheterna arbete.

 

Foto: David Naylor / Uppsala universitet

nils webb

Nils Ivars/Ebba Wigerström

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*