26 maj, 2016

Stal miljoner från arbetsgivare under 3 års tid – döms till fängelse

En anställd ekonomiassistent hade mellan 2008 och 2011 fört över drygt 3,4 miljoner kronor från sin arbetsgivare till sina egna konton. Genom hennes ställning i företaget lyckades hon under en lång tid gå oupptäckt och dölja överföringarna i företagets bokföring. Nu har Värmlands tingsrätt dömt henne till 2 års fängelse för brottet trolöshet mot huvudman.

Under 3 års tid lyckades den anställde föra över 3,4 miljoner kronor. Den anställde dolde själv sina överföringar från företagets bokföring. Detta gjorde hon bland annat genom att slå ihop utbetalningarna med flera andra poster, bokföra dem under felaktiga poster, dubbelkreditera fakturor och genom att upprätta falska återköp och fakturor.

Först när den anställde gick på semester upptäcktes överföringarna av en nyanställd controller. Efter avslöjandet erkände den anställde att hon genomfört överföringarna. Hennes förklaring till agerandet var att hon upplevde arbetsplatsen som utpräglat manlig och att hon inte behandlades respektfullt. Dessutom hade hon haft det svårt i privatlivet eftersom hennes son hade stora skulder. Pengarna hade hon använt för att hjälpa sin son men även till kläder och resor.

Eftersom att den anställde missbrukat sin förtroendeställning inom företaget blev brottet trolöshet mot huvudman aktuellt. Tingsrätten valde även att rubricera brottet som grovt med hänsyn till att den anställde i hög grad missbrukat sin förtroendeställning och för att hon använt sig av vilseledande bokföring och falska fakturor. Påföljden bestämdes därför till 2 års fängelse.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om en anställd missbrukar den förtroendeställning denne har hos arbetsgivaren och därigenom orsakar arbetsgivaren ekonomisk skada kan den anställde ha gjort sig skyldig till brottet trolöshet mot huvudman.
  • Det räcker att den anställde har en uppgift varigenom denne har möjlighet att skada sin arbetsgivare ekonomiskt. Även den som sitter i kassan eller jobbar med prismärkning kan därför begå brottet.

 

Foto: Jessica Gow/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty / Sophia Lindstedt, Lexnova

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se