JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Smyginspelning med Ipad avslöjade jäv

JK beviljar skadestånd för ökade process-kostnader sedan en domstolsförhandling behövdes tas om på grund av påstått jäv – som avslöjades av en inspelning som ena parten gjort med sin Ipad.

Efter domstolsförhandlingar kring ett försäkringsfall kontaktade en av parterna Solna tingsrätt och ifrågasatte domstolens opartiskhet. Mannen hade en inspelning från förhandlingarna där rätten diskuterade fallet som om det redan var avgjort – trots att inte all bevisning lagts fram vid tidpunkten för inspelningen.

Mannen hade begärt försäkringsersättning för en sakskada och väckt talan i tingsrätten mot försäkringsbolaget If.

Under huvudförhandlingen spelade han in vad som sades på en Ipad. Enligt mannen själv råkade han av misstag – och genom att inte stänga av sin Ipad – också spela in vad som sades under resten av dagen. När mannen senare gick igenom inspelningarna upptäckte han en inspelning av tingsrättens diskussioner då parterna inte var närvarande.

Enligt mannen framgick av inspelningen att domstolen verkade ha tagit klar ställning i sakfrågan innan all bevisning hade lagts fram. Mannen kontaktade därför tingsrätten och berättade om inspelningen, vilket ledde till att rättens ledamöter beslutade att avträda målet. En ny huvudförhandling hölls sex månader senare.

Eftersom förhandlingarna behövdes tas om ökade processkostnaderna, och mannen begärde därför ersättning från JK med sammanlagt 97 650 kronor.

 

Efter den nya förhandlingen ogillades mannens talan och han förpliktigades att stå för både sina egna och försäkringsbolagets kostnader. Försäkringsbolagets merkostnader till följd av rättegångsfelet uppgick till 20 000 kronor. Mannen hävdade dock att hans egna merkostnader uppgick till 77 650 kronor, motsvarande 50 timmars arbete

Solna tingsrätt uppger i ett yttrande till JK att mannens påståenden stämmer. Rätten skriver även att de anser att mannen bör ersättas för sina merkostnader, men att ersättningen borde vara i samma storleksordning som försäkringsbolagets. Tingsrätten anser därför att mannen borde ha rätt till endast 20 000 kronor.

JK går nu på tingsrättens linje och beslutar att mannen ska få sammanlagt 40 000 kronor, varav hälften avser hans egna merkostnader och hälften bolagets kostnader som han ålagts att betala.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Det är viktigt att skilja på att ha rätt och att få rätt, det vill säga att kunna bevisa det man anser är rätt. Domen visar på att det kan få stora ekonomiska konsekvenser om bevisningen inte håller – trots att mannen ifråga ändå fick viss ersättning för räntekostnaderna av JK.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*