Kvinnan utan biljett vinner i domstol

Det medialt uppmärksammade fallet om en kvinnas tvist mot SL har nu nått domstol. Tingsrätten ogillar SL:s talan och kvinnan får rätt.

Kvinnan hävdar att hon före resan kontrollerat sitt saldo på det så kallade accesskortet. Hon gick fram till spärren, fick grönt ljus och gick in till tunnelbanan. På T-centralen i Stockholm blev hon stoppad i en biljettkontroll och där fastnade hon eftersom ingen resa fanns registrerad. Hon hade alltså plankat.

SL påförde därför en tilläggsavgift eftersom kvinnan saknat biljett. Kvinnan bestred denna och SL förde till slut frågan till tingsrätt – med ett krav om totalt 1200 kronor.

SL menade att det är resenärens ansvar att försäkra sig om att hen verkligen har giltig biljett. Eftersom kvinnan de facto saknat biljett hade SL rätt att ta ut en extravgift, menade SL.

Hade gjort allt hon kunnat
Tingsrätten gick dock på kvinnans linje. I förarbetena till den aktuella lagen, kontrollavgiftslagen, anges mycket riktigt att det är resenärens ansvar att kontrollera att giltig biljett verkligen har lösts.

I praxis har det dock ansetts acceptabelt att en resenär som reser utan giltig biljett ändå anses ursäktad om resenären gjort allt den har kunnat för att försäkra sig om att biljett har lösts.

Kvinnan menade att hon kollat saldo innan och sedan fått grönt ljus i spärren och därefter saknat möjlighet att kontrollera att hon verkligen löst biljett.

Tingsrätten delar inte SL:s uppfattning att en resenär i en sådan situation är skyldig att även uppsöka spärrvakt i syfte att kontrollera biljetten. Att kvinnan vid kontrollen saknat färdbiljett får därför anses ursäktligt, så som anges i 2 § i kontrollavgiftslagen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Huvudregeln är att du som resenär är skyldig att ha en giltig biljett. Men i praxis har man i vissa fall tillåtit undantag från detta om resenären gjort allt som rimligen kunnat krävas av honom eller henne för att försäkra sig om att biljetten verkligen var giltig. Det ska dock understrykas att det är resenären som har bevisbördan för att visa att alla möjliga åtgärder som kunnat vidtas faktiskt har vidtagits.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Henrik Montgomery/TT Scanpix

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*