Skymd havsutsikt ingen betydande olägenhet för granne – fastighetsägare får göra tillbyggnad

Fastighetsägare i Kalmar får göra tillbyggnad som skymmer grannens havsutsikt. Det slår nu Mark- och miljööverdomstolen fast – och river därmed upp Mark- och miljödomstolen och länsstyrelsens beslut.

Två makar beviljades av en samhällsbyggnadsnämnd bygglov för tillbyggnad på deras fastighet i Kalmar kommun. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ett antal närboende som var rädda att tillbyggnaden skulle skymma deras havsutsikt.

Länsstyrelsen konstaterade att den omständigheten att tillbyggnaden skymde havsutsikten från en grannfastighet var en sådan betydande olägenhet som avses i plan- och bygglagen. Eftersom det enligt länsstyrelsen fanns alternativa sätt att utforma och placera en tillbyggnad – som bättre skulle bevara större delen av havsutsikten för grannen – upphävdes bygglovet.

Mark- och miljödomstolen, MMD, gjorde, efter en intresseavvägning, samma bedömning som länsstyrelsen och avslog makarnas överklagande.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, konstaterar nu att tillbyggnaden kommer att innebära att den havsutsikt som återstår från grannfastigheten i stort sett helt försvinner. Någon likvärdig möjlighet att placera tillbyggnaden i annat läge finns dock inte, särskilt som marken på andra sidan om det befintliga huset inte får bebyggas enligt detaljplanen.

Att denna mark redan delvis har bebyggts i strid med detaljplanen på så sätt att havsutsikt försvunnit kan enligt MÖD inte vägas in vid bedömningen av den olägenhet som uppkommer genom åtgärden. Inte heller kan det i målet prövas om tidigare byggnation skett i enlighet med beviljade bygglov.

Med hänsyn till att tillbyggnaden ska placeras och utformas i enlighet med detaljplanen och eftersom någon alternativ placering inte är möjlig kan betydande olägenhet, enligt plan- och bygglagen, inte anses uppkomma för grannen.

MMD:s dom och länsstyrelsens beslut upphävs därför och nämndens beslut om bygglov fastställs.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Bygglov är ett gynnande förvaltningsbeslut som kan överprövas. Det är därför viktigt att hålla sig informerad om de beslut som fattas i hemkommunen för att inte missa den korta tiden som gäller för att åstadkomma en överprövning – då beslut får rättskraft efter tre veckor.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*