4 november, 2014

SKV vinner i kammarrätten

Skatteverket hade fog för sitt beslut att avregistrera en svensk USA-student från folkbokföringen. Det konstaterar nu Kammarrätten i Sundsvall.

Skatteverket, SKV, beslutade att avregistrera en man från folkbokföringsregistret. Beslutet baserades på att mannen utvandrat från Sverige från och med april år 2013.

Mannen överklagade beslutet och uppgav att han studerar i USA och har ett så kallat F1 studentvisum. Han tillåts därför inte bo i USA utan svensk folkbokföringsadress. Mannen uppgav även att han tillbringar all ledig tid i sitt hem i Sverige och ofta åker över eftersom han driver ett svenskt företag.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannen är ung, har sin familj i Sverige och endast har uppehållstillstånd i USA för studier. I Sverige bedriver han dessutom någon form av företagsverksamhet. Förvaltningsrätten fann att det enligt folkbokföringslagen var klart att mannen hade sitt egentliga hemvist i Sverige. Överklagandet bifölls därför.

Kammarrätten anför nu att det av utredningen framgår att mannen studerar i USA sedan januari år 2012.

Kammarrätten konstaterar vidare att mannens huvudsakliga syssla, såvitt framgår, är studier och att det får antas att han på grund av denna syssla till övervägande del tillbringar sin dygnsvila i USA. Med anledning av bland annat detta anser kammarrätten att SKV har haft fog för sitt beslut att avregistrera mannen från folkbokföringen.

SKV:s överklagande bifalls därför.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Kenny Bengtsson/TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se