21 augusti, 2014

Skola stoppade inte sextrakasserier

En gymnasieskola i Värmland gjorde inte tillräckligt för att stoppa de sexuella trakasserier som en elev på skolan blev utsatt för. Värmlands tingsrätt dömer därför skolan att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

Den unga kvinnan i Värmland gick ett yrkesinriktat program på gymnasiet. Hösten år 2009 och våren år 2010 blev hon upprepade gånger utsatt för sexuella trakasserier från en man som gick på samma gymnasieprogram.

Skolans rektor höll samtal med eleven som utförde trakasserierna, men det gjordes inte någon uppföljning om trakasserierna upphörde efter det. Det finns inte heller någon dokumentation över de åtgärder som vidtagits.

Genom att inte på ett samlat och strukturerat sätt utreda de händelser som påtalades av eleven har skolan, enligt tingsrätten, brustit i sin utredningsskyldighet.

Skolan har också brustit i sin skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier, konstaterar tingsrätten, som nu förpliktigar skolan att betala 20 000 kronor i ersättning till den utsatta kvinnan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som sexuellt trakasserad på skolan har du dels rätt till ersättning av den trakasserande eleven och dels av skolan om den sistnämnda inte fullgör sitt utredningsansvar. Det kan därför bli aktuellt med ytterligare ansvar till kvinnan. Om du utsatts för liknande trakasserier på din skola eller arbetsplats och ingenting händer trots att du påtalat förhållandet kan du få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen, DO >>> 

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se