11 december, 2014

Skatteverket kontrollerar allt fler upphandlingar

Uppemot 800 miljarder skattekronor används varje år i offentliga upphandlingar när kommuner, landsting och myndigheter köper varor och tjänster. Skatteverket vill samarbeta med offentliga upphandlare för att undvika att kontrakt ges till aktörer som inte betalar rätt skatt.

Allt fler upphandlare tar hjälp av Skatteverket för att kontrollera de företag som lämnar anbud vid offentliga upphandlingar.

Under första halvåret i år besvarade Skatteverket 1,9 miljoner förfrågningar om företag i samband med upphandlingar – jämfört med 1,3 miljoner under hela förra året.

– Men fortfarande finns alltför många som inte använder möjligheten att kolla upp anbudsgivarna i upphandlingar, säger Kjell Sjöblom, rikssamordnare i Skatteverkets insats för att förebygga ekonomisk brottslighet.

Varje år sker offentliga upphandlingar för mellan 500 och 800 miljarder kronor. Reglerna för hur offentlig upphandling ska gå till är strikta men trots det händer det att aktörer som inte betalar rätt skatt vinner en upphandlingsstrid. För att förebygga detta erbjuder Skatteverket alla offentliga upphandlare ett samarbete för bättre kontroll.

Genom att göra förfrågningar till Skatteverket kan upphandlarna få tillgång till viktig information om anbudsgivarna och på så sätt undersöka om de har betalat rätt skatt. Skatteverket kan bland annat berätta om anbudsgivaren är godkänd för F-skatt, registrerad för mervärdesskatt och som arbetsgivare och om företaget har skulder hos Kronofogden.

– Skatteverket vill skydda seriösa företagare från oschysst konkurrens, säger Kjell Sjöblom.

Omkring 240 av landets 290 kommuner har i dag en överenskommelse om samarbete med Skatteverket i samband med upphandlingar.

– Samtliga kommuner borde ha intresse av att aktivt och regelbundet begära ut information om leverantörer. Varor och tjänster som köps vid offentlig upphandling är menade att direkt eller indirekt underlätta för medborgare och företag i samhället, och det är viktigt att alla kan erbjuda konkurrens på lika villkor, säger Kjell Sjöblom.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se