Skatteverket fortsätter strid mot riskkapitalbolagen

Skatteverket fortsätter sin kamp mot de riskkapitalbolag som försöker undgå skatt genom att kringgå lagar och regler. Skatteverket vill nu att en domstol ska pröva om delägare i riskkapitalbolag ska beskattas enligt de så kallade fåmans-företagsreglerna för de belopp de fått ut.

Efter en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket beslutat att inte fortsätta driva de processer i riskkapitalgranskningen som handlar om just beskattning av svenska rådgivningsbolag.

– Skatteverkets uppdrag är att se till att alla betalar rätt skatt. Vi välkomnar att vi har fått vägledning från domstolen i några frågor, men fortfarande är rättsläget inte helt klarlagt, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade tidigare i november att inte bevilja prövningstillstånd i ett överklagat ärende om hur beskattning ska ske av särskild vinstandel, så kallad carried interest, från en riskkapitalfond.

Domstolen fastställde samma dag ett förhandsbesked om delvis gällde samma fråga, men där riskkapitalstrukturen var en annan. Den särskilda vinstandelen ska i detta fall beskattas som näringsverksamhet eftersom den inte motsvaras av andelsägarens kapitalinsats i fonden. Domstolen slog också fast att fonden ska anses ha ett fast driftställe i Sverige.

– Avgörandena får konsekvenser för Skatteverkets fortsatta arbete med pågående processer och framtida granskningsarbete. Skatteverkets granskning av riskkapitalbolag och dess delägare har väckt stor uppmärksamhet och vi vill därför redovisa hur vi kommer att hantera dessa frågor framöver, säger Tomas Algotsson.

Efter domstolens avgörande har Skatteverket beslutat att Skatteverket inte kommer att fortsätta driva frågan att rådgivningsbolagen ska påföras arbetsgivaravgifter för carried interest. Däremot kommer myndigheten att fortsätta att låta domstolarna pröva om delägarna ska beskattas enligt de så kallade fåmansföretagsreglerna för de belopp de fått ut, utreda om förvaltare av utländska riskkapitalfonder i framtiden ska beskattas i Sverige samt analysera transaktioner där carried interest betalats in till utländska kapitalförsäkringar och där beskattning inte har skett.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Glöm inte bort att skatteverket har en kostnadsfri tjänst, skatteupplysningen, dit du som är osäker på skatterättsliga frågor kan vända dig för att få råd inom gällande rätt. Om du istället vill förbättra din skatterättsliga situation är det en god idé att investera i en revisor.

 

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Kenny Bengtsson/SvD/TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*