Skadeståndsvillkor sätts ner trots misslyckad utbildning

En arbetssökande ingick ett avtal med ett taxiföretag där denna skulle gå en taxiförarutbildning för att sedan inleda en anställning hos företaget. Mannen avbröt utbildningen och företaget kräver därför skadestånd på 120 000 kr enligt avtalet. Tingsrätten bedömer att avtalsvillkoret ska justeras till 5 000 kr motsvarande företagets faktiska utbildningskostnader.

I samband med en rekryteringsträff på Arbetsförmedlingen erbjöd ett företag, som driver taxirörelse, jobb till de som kunde fullgöra en taxiförarutbildning. I ett avtal som träffades mellan företaget och en arbetssökande skulle företaget betala för utbildningen. Den arbetssökande mannen skulle enligt avtalet även betala 120 000 kr i skadestånd om han inte inledde en anställning hos företaget, antingen genom att avbryta utbildningen eller inte påbörja anställningen efter utbildningen.

Efter tre misslyckade uppkörningar valde mannen att avbryta taxiförarutbildningen. Med anledning av detta stämde företaget mannen i tingsrätten och ville ha 120 000 kr i skadestånd. Företagets faktiska utbildningskostnader uppgick inte till mer än 5 000 kr, men ville ha ersättning för bland annat registrering/besiktning, försäkring, avbetalning på bilen och uteblivna intäkter.

Mannen anser att avtalet är ogiltigt på tre grunder enligt avtalslagen. För det första anser han att företaget utnyttjat hans beroendeställning och utsatta situation som arbetssökande. För det andra att omständigheterna vid avtalets tillkomst strider mot tro och heder då han informerades om skadeståndsklausulen efter att avtalet hade undertecknats. Tingsrätten konstaterar dock att det inte är bevisat att avtalet ska förklaras ogiltigt på någon av dessa grunder.

Den sista grunden som mannen stödjer sig på är den generella jämkningsregeln i 36 § avtalslagen som innebär att ett avtalsvillkor kan bortses ifrån om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst och omständigheterna i övrigt. Enligt mannen bör i vart fall skadeståndsvillkoret sänkas till 5 000 kr, vilket motsvarar företagets kostnader för utbildningen.

Vid en sammanlagd bedömning av omständigheterna anser tingsrätten att avtalsvillkoret om skadestånd inte är så oskäligt att det ska bortses ifrån helt, men oskäligt i sådan grad att det finns anledning att sätta ned skadeståndsbeloppet. Enligt tingsrätten är det rimligt att mannen ska betala 5 000 kr i skadestånd, eftersom det var företagets faktiska kostnader för utbildningen. Trots att företaget får skadestånd anses mannen vara vinnande part i rättegången, eftersom domstolen dömde i enlighet med hans yrkande.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*